The finance workforce in a digital world

Perspektive

Financijska radna snaga u digitalnom svijetu

Priprema za modernizaciju radne snage u sektoru financija

Tehnologija koja postaje dijelom sektora financija mijenja što i kako ljudi rade, katkada i znatno. Međutim, to ne podrazumijeva sveobuhvatne promjene u radnoj snazi. Financijski direktori trebaju uskladiti današnje talente u sektoru financija s budućim tehnologijama te zadržati radnu snagu koja postupa u skladu s osnovnim financijskim i regulatornim zahtjevima društva. Nije riječ o jednostavnom pothvatu, ali oni koji u njemu uspiju imat će ogrome koristi.

The finance workforce in a digital world
Saznajte više na Deloitte US.Com > The finance workforce in a digital world
The Crunch time series for CFOs (Deloitte US)
The Crunch time series for CFOs (Deloitte US)
Je li Vam ovo bilo korisno?