Usluge

Poslovanje

Strategija je dobra utoliko ukoliko je kvalitetno implementirana.

Naši stručnjaci za poslovanje pomažu tvrtkama povezati strategije s mjerljivim rezultatima.

Iskustvo u brojnim vrstama djelatnosti stekli smo surađujući s našim klijentima na "prvim crtama bojišnica". Shvaćamo da je cilj naših klijenata izgraditi trajnu konkurentsku prednost, i to na svakoj razini poslovanja, i upravo zato je naš cilj pomoći klijentima u njihovim nastojanjima da pretoče svoju strategiju u praksu.

Deloitteove usluge iz domene poslovanja tvrtkama pomažu izgraditi trajnu prednost u odnosu na konkurenciju na svakoj razini poslovanja. Zajedno s klijentima radimo na povezivanju strateške vizije s mjerljivim rezultatima u opskrbnom lancu, operacijama u sklopu predmetne vrste djelatnosti, smanjenju troškova i promjeni poslovnih modela, uključujući uvođenje zajedničkih službi ili eksternalizaciju.

Transformacija poduzeća

Klijentima pomažemo smanjiti troškove, ostvariti rast kroz veću produktivnost i izoštriti fokus na sigurnost i podršku njihovih klijenata postavljajući i pomažući u implementaciji poslovnih modela i efikasnih procesa prilagođenih specifičnim potrebama svakog klijenta kroz cijeli spektar funkcija.

Optimizacija opskrbnog lanca

Vrsni smo stručnjaci za prepoznavanje i uvođenje efikasnih procesa kojima se ostvaruje održiva profitabilnost opskrbnog lanca, uz istovremeno smanjenje rizika u tom lancu. Naše sposobnosti u području usporedbe s referentnim vrijednostima, analitičke sposobnosti i sposobnosti izvješćivanja mnogim su klijentima omogućile optimirati poslovanje, kao i lokalne i globalne opskrbne lance.

Lean proizvodnja

Lean proizvodnja je optimalan način proizvodnje proizvoda kroz uklanjanje neproduktivnih radnji i uvođenje tokova u poslovne procese jer se upravo eliminacijom neproduktivnih poslova podiže razina kvalitete uz istovremeno smanjenje vremena potrebnog za proizvodnju te troškova. Tehnike lean proizvodnje pomažu proizvođačima da uklone neproduktivnost, povise bruto maržu i povećaju stvarne kapacitete. Ujedno će se poboljšanja vidljivo pozitivno odraziti i na uredske poslove, moral zaposlenih, kvalitetu proizvoda i konkurentnost na tržištu. Zaposlenici će početi raditi u timovima koji sami sobom upravljaju, preuzeti odgovornost za kvalitetu proizvoda, troškove i rokove te početi pronalaziti načine kako unaprijediti poduzeće. 

Strateška pribava i nabava

Deloitte je među vodećim davateljima usluga iz područja strateške pribave (tzv. sourcing) i nabave, zahvaljujući svom velikom iskustvu i stručnom znanju iz područja kapitalnih projekata, sirovina, eksternaliziranih usluga, kao i cijelog niza indirektnih usluga kojima našim klijentima pomažemo realizirati održivu korist.

Integrirano upravljanje uspješnošću poslovanja

Deloitteovo duboko iskustvo kroz cijeli spektar poslovanja omogućuje integrirani pristup izvješćivanju i upravljanju uspješnošću cijele organizacije, a tu su i brojne usluge podrške.

Optimizacija funkcije financija

Deloitte ima veliko iskustvo u isporuci strategije i doradi radne izvrsnosti financijskih funkcija klijenata, što obuhvaća niz usluga.