tmt predictions banner crystal ball

Priopćenja za javnost

Deloitteovo ispitivanje o upravljanju troškovima: društva štede za transformaciju zbog sve veće zastupljenosti novih digitalnih praksi

Digitalna tehnologija ocijenjena je kao najveći vanjski rizik, ali i sredstvo za ostvarenje konkurentske prednosti

Zagreb, 29. travnja 2019. – Prema najnovijem Deloitteovom izvješću o rezultatima globalnog ispitivanja o upravljanju troškovima, digitalne tehnologije i dalje uzrokuju promjene u načinu rasta i poslovanja poduzeća, a povezani rizici i prilike potiču društva na širenje svojih strategija za upravljanje troškovima. Studija, „Ušteda-radi-transformacije kao katalizator prihvaćanja novih digitalnih praksi”, pokazuje da premda su tradicionalne metode smanjenja troškova i dalje ključne, brojne organizacije ulažu velike iznose u digitalne tehnologije koje imaju moć transformacije kako bi se poboljšala operativna učinkovitost i povećale uštede, a istodobno unaprijedila sveukupna uspješnost i tržišna konkurentnost u svijetu u kojem je digitalna tehnologija sve zastupljenija.

Nove digitalne prakse pokretač su promjena, dok je upravljanje troškovima i dalje vrlo važna zadaća na svjetskoj razini. Prema ispitivanju koje je obuhvatilo više od 1200 rukovoditelja na izvršnim funkcijama, 71 % njih planira poduzeti inicijative za smanjenje troškova u sljedeća 24 mjeseca, 68 % izvješćuje o ukupnim smanjenjima od 10 % ili više, a ciljne vrijednosti smanjenja troškova skoro jedne trećine ispitanika (31 %) iznose više od 20 %. Međutim, 81 % ispitanika izjavljuje kako nisu bili u mogućnosti u potpunosti ostvariti svoje ciljne vrijednosti smanjenja troškova tijekom protekle godine, što je 18 % manje ispitanika nego 2017., zbog problema s provedbom, nedostatka djelotvornih sustava te neostvarivih ciljnih vrijednosti.

Zanimljivo, nitko se ne usuđuje spomenuti kako je očekivanje smanjenja troškova od preko 10 % i na granici realnosti kao cilj. Zlatko Bazianec, voditelj hrvatskog ureda i partner u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja napominje „Realniji ciljevi 5-7 % smanjenja troškova se obično i jednostavnije pretoče u realne aktivnosti te i na kraju lakše mobiliziraju organizaciju prema ostvarenju istih. Nadrealnim očekivanjima stavlja se veliki uteg na samu organizaciju te time umanjuje i vjerojatnost provedbe mjera poboljšanja“.

Nove digitalne prakse i kibernetička sigurnost najveći su vanjski rizici
Potvrđujući važnu ulogu tehnologije u oblikovanju strategija za upravljanje troškovima, nove digitalne prakse popele su se na čelo ljestvice najvećih vanjskih rizika, prema mišljenju 61 % ispitanika, u odnosu na samo 6 % ispitanika u 2017. Samo je jedan drugi rizik povezan s tehnologijom – kibernetička sigurnost – premašio nove digitalne prakse, koji najvećim ili skoro najvećim vanjskim rizikom smatra 62 % ispitanika diljem svijeta i u svim regijama osim Latinske Amerike. Pouzdanost i funkcionalnost informacijskog sustava smatraju se najvećim unutarnjim rizikom.

„U današnjem iznimno dinamičnom i konkurentnom okruženju, nove digitalne prakse mijenjaju način na koji društva vide sve aspekte svojeg poslovanja, uključujući prakse upravljanja troškovima”, izjavio je Zlatko Bazianec, rukovoditelj hrvatskog ureda i partner u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja. „Deloitteova studija dokazala je da su poduzeća sada svjesna kako moraju štedjeti radi transformacije, služeći se ulaganjima u digitalnu infrastrukturu kako bi potakla drastična poboljšanja u budućoj uspješnosti, učinkovitosti i tržišnom položaju“.

Digitalni rizici potiču organizacije na služenje mehanizmom smanjenja troškova radi financiranja tehnološke transformacije. Ispitivanje je na globalnoj razini utvrdilo da se očekuje da će se uporaba umjetne inteligencije i strojnog učenja više nego udvostručiti, odnosno porasti sa 25 % na 63 %. Nalazi isto tako upućuju na to da se slična stopa rasta očekuje i u području automatizacije (25 % do 62 %) i poslovnog izvješćivanja (35 % do 59 %). Oblak je i dalje digitalna tehnologija s najširom uporabom kojom se služi 49 % ispitanika te se očekuje da će ostati popularna zbog njezine mogućnosti jačanja sigurnosti podataka, kao i smanjenja troškova i povećanja produktivnosti. Međutim, očekuje se da će 47 % ili više ispitanika uvesti sve tehnologije uključene u ispitivanje tijekom naredna 24 mjeseca, što upućuje na raširen učinak tehnološke inovacije na poslovanje.

Rast prihoda sve veći, ali društva su na oprezu
Ispitivanjem je isto tako utvrđeno da su društva spremna za takvu transformaciju: naime, 86 % ispitanika izvijestilo je o povećanju prihoda u proteklim dvjema godinama. Ovi će se optimistični izgledi nastaviti i u budućnosti te istovjetan broj ispitanika očekuje rast prihoda u naredna 24 mjeseca s obzirom na to da poduzeća diljem svijeta svjedoče jednom od najduljih razdoblja gospodarske ekspanzije u povijesti.

No, unatoč optimističnim izgledima, progresivne su organizacije oprezne. Gospodarski obrasci kreću se u ciklusima te se počinju pojavljivati naznake upozorenja. Konkretno, podaci iz ispitivanja upućuju na to da je broj ispitanika na svijetu zabrinutih zbog makroekonomskih rizika u narednim dvjema godinama porastao za 97 % te da je broj ispitanika u SAD-u koji očekuju znatno smanjenje potrošačke potražnje u istovjetnom razdoblju porastao za 20 %.

Preusmjeravanje upravljanja troškovima s rasta na transformaciju
Tijekom godina epohalnog gospodarskog rasta, smanjenje troškova postalo je ključan alat za pomoć poduzećima u financiranju njima potrebnih ulaganja u rast (ušteda radi rasta). Sada, međutim, brojna društva čine još i više te se služe digitalnim rješenjima za troškove i poboljšanjima u infrastrukturi. Navedeno obuhvaća automatizaciju robotskih postupaka, kognitivne tehnologije, poslovno izvješćivanje te planiranje resursa poduzeća utemeljeno na oblaku kako bi se njihova učinkovitost, uspješnost i konkurentnost podigla na novu razinu (ušteda radi transformacije).

„Ispitivanje iz 2019. upućuje na to da društva imaju veliku priliku iskoristiti trenutačne gospodarske prednosti i prakse upravljanja troškovima za transformaciju i inovaciju u njihovu poduzeću”, tvrdi Bazianec. „Naša misija je pomoći organizacijama diljem svijeta u provedbi tih transformacija i učiniti njihovo poslovanje učinkovitijim i uspješnijim, sada i u budućnosti.”

„Prakse upravljanja troškovima i pristupi upravljanju troškovima postaju sve napredniji s vremenom te digitalna rješenja, premda se još uvijek oblikuju, sada čine najnapredniju razinu upravljanja troškovima”, ističe Bazianec. „Iskorištavanjem moći digitalne tehnologije za pojednostavnjenje struktura troškova i stvaranja uštede na troškovima, društva mogu u potpunosti iskoristiti najnovije digitalne inovacije i na taj način potaknuti promjene na tržištu umjesto izložiti se njihovu utjecaju.”

 

Je li Vam ovo bilo korisno?