Prijevoz

Tvrtkama javnog prijevoza pružamo uvide koji se bave njihovim jedinstvenim tržišnim izazovima: eskalacijom konkurencije, tehnološkim zahtjevima i demografskim implikacijama na makrorazini načina na koji gradovi i države premještaju ljude i robu.