Izmjena rokova za obavještavanje Poreznoj upravi vezano za DAC 6 Direktivu Vijeća EU 2018/822

Novosti

Izmjena rokova za izvještavanje Porezne uprave vezano za DAC 6 Direktivu Vijeća EU 2018/822

Porezne novosti, lipanj 2020.

Vijeće EU je donijelo Direktivu 2018/822 („Direktiva“) koja definira obvezu automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane. Direktiva definira opća i posebna „obilježja” koja aranžman mora imati, a koja ukazuju na to da je potencijalno riječ o izbjegavanju plaćanja poreza ili zlouporabi poreznih pravila. Odredbe se odnose na poslovanje s povezanim i nepovezanim osobama, ali dodatno detaljnije definiraju potencijalno rizične porezne aranžmane s povezanim osobama.

Porezna uprava je 18.6.2020. godine donijela obavijest o odgodi rokova za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima.

Rokovi za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima koji su propisani u članku 35.f stavcima 1. i 2. i članku 35.i stavku 2. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza započinju teći od 1. siječnja 2021. godine za:

  • prekogranične aranžmane stavljene na raspolaganje radi njihove provedbe, ili koji su spremni za provedbu, ili čiji je prvi korak u provedbi napravljen između 1. srpnja 2020. i 31. prosinca 2020.
  • posrednike koji su izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020

O prekograničnim aranžmanima za koje su prvi koraci provedeni u razdoblju od 25.6.2018. do 30.6.2020. godine posrednici i porezni obveznici dužni su Poreznu upravu obavijestiti do 28.2.2021. godine dok su posrednici obvezni izvijestiti Poreznu upravu o tržišnim aranžmanima putem prvog periodičnog izvješća do 30.4.2021. godine.

Želite li primati naše porezne novosti?
(Pošaljite nam Prijavu uz GDRP pristanak.)

Prijava

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Želite li provjeriti je li Vaše društvo obveznik izvještavanja o prekograničnim aranžmanima, javite se našem poreznom timu koji će Vam rado pomoći.

Vaš Deloitte tim.

Natko Sertić

Partner
Tel: +385 1 2351 900
nsertic@deloittece.com

Petra Bulić
Viša menadžerica
Tel: +385 1 2351 900
pbulic@deloittece.com

 

Je li Vam ovo bilo korisno?