Novosti

Izmjene propisa o porezu na dodanu vrijednost (PDV)

Porezne novosti, ožujak, 2022

U Narodnim novinama broj 39/2022 od 30. ožujka 2022. godine je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u („Zakon“). Najznačajnije izmjene koje Zakon uvodi u PDV sustav odnose se na snižavanje, odnosno proširenje primjene sniženih stopa PDV-a na pojedine isporuke, prvenstveno energenata, prehrambenih proizvoda i higijenskih proizvoda za žene. Predmetnim zakonskim izmjenama cilj je osigurati porezno rasterećenje građana i poduzetnika.

Provedbeni propis, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u („Pravilnik“) objavljen je u Narodnim novinama broj 42/2022 od 1. travnja 2022. godine te stupa na snagu 2. travnja 2022. godine.

Sukladno izmjenama Zakona i Pravilnika, primjena snižene porezne stope od 5% proširuje se na isporuke:

 • Kino ulaznica, ulaznica za koncerte, sportska događanja natjecateljskog ili revijalnog karaktera i kulturna događanja osim onih iz članka 39. stavka 1. točke n) Zakona,
 • Dječje hrane i prerađene hrane na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s posebnim Propisom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,
 • Jestivih ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje, maslac iz KN 0405 10 i margarin iz KN 1517 10,
 • Živih životinja (goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva),
 • Svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda (od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva),
 • Svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi
 • Žive, svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,
 • Svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica,
 • Svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće,
 • Svježeg i suhog voća i orašastih plodova,
 • Svježih jaja peradi, u ljusci,
 • Sadnica i sjemenja,
 • Gnojiva i pesticida te drugih agrokemijskih proizvoda,
 • Proizvoda koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce, neovisno o namjeni.

Primjena snižene porezne stope od 13% proširuje se i na isporuke:

 • Menstrualnih potrepština (higijenski ulošci, dnevni ulošci, tamponi, menstrualne čašice, menstrualne gaćice, menstrualna spužva, menstrualni disk i slično, koje se koriste namjenski tijekom menstruacije neovisno o tome jesu li namijenjene za jednokratnu ili višekratnu uporabu).
 • Prirodnog plina iz KN 2711 11 00 i 2711 21 00 i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke, neovisno o tome kome se isporuka obavlja. Grijanjem iz toplinskih stanica smatra se grijanje iz sustava toplinske energije u samostalnom, zatvorenom i distribucijskom sustavu,
 • Ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku iz KN oznake 4401.

Iznimno, na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

Želite li primati naše porezne novosti?
(Pošaljite nam Prijavu uz GDRP pristanak.)

Prijava

Je li Vam ovo bilo korisno?