Novosti

Transferne cijene - Novosti

Porezne novosti, travanj 2017.

Dostava obavijesti Poreznoj upravi o pripadnosti međunarodnoj grupaciji koja je obveznik dostave Country-by-Country Izvještaja.

Izvješće po zemljama („CbC izvješće“) jedan je od temeljnih elemenata trorazinskog pristupa dokumentiranja transfernih cijena koji je propisan OECD-ovim akcijskim planom o izbjegavanju erozije porezne osnovice („BEPS akcijski plan“). CbC izvješće dostavljaju matična društva onih međunarodnih grupacija („MNG“) koje ostvaruju ukupne konsolidirane prihode u prethodnoj financijskoj godini u iznosu od 750 milijuna EUR ili više. CbC izvješće se dostavlja za razdoblja od 2016. godine nadalje.

Porezna uprava je na svom internetskom portalu izdala zahtjev da porezni obveznici koji su članovi međunarodne grupacije koja je obveznik predaje CbC izvješća informiraju Središnji ured Porezne uprave o toj činjenici.

Rok za dostavu obavijesti Poreznoj upravi je najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (npr. do 30. travnja 2017. ako porezno razdoblje završava 31. prosinca 2016.).
Hrvatske članice MNG-a obvezne su Poreznu upravu izvijestiti i dostaviti informacije kako slijedi:

  1. Svaka članica MNG-a koja je hrvatski porezni rezident obvezna je Poreznu upravu izvijestiti o tome je li krajnje matično društvo ili zamjensko matično društvo ili sastavni subjekt MNG-a obveznik podnošenja CbC izvješća, u ime MNG-a čiji je sastavni subjekt.
  2. Svaki sastavni subjekt MNG-a, rezident u RH, a koji nije krajnje matično društvo ni zamjensko matično društvo niti sastavni subjekt određen u skladu s člancima 102., 103. i 104. Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, obvezan je Poreznu upravu izvijestiti o imenu i državi porezne rezidentnosti subjekta koji će podnijeti CbC izvješće u ime MNG-a.

Obavijesti iz točke 1. i 2. dostavljaju se poštom na adresu Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, Sektor za normativnu djelatnosti i međunarodnu suradnju, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb.

Krajnje matično društvo MNG-a ili njegovo zamjensko matično društvo ili sastavni subjekt obvezni su Poreznoj upravi dostaviti prvo CbC izvješće za poreznu godinu koja počinje 1. siječnja 2016. godine (ili nakon tog datuma) u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana izvještajnog razdoblja.

Kontakt

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake u Odjelu poreznog savjetovanja:

Dražen Nimčević
Partner
Tel: +385 (1) 235 1917
Mob: +385 (91) 2035 091
dnimcevic@deloittece.com

Petra Bulić
Viša menadžerica
Tel: +385 (1) 2351 974
Mob: +385 (91) 6868 091
pbulic@deloittece.com

Preuzmite našu aplikaciju
Croatia Tax News app
Je li Vam ovo bilo korisno?