Novosti

Transferne cijene - Novosti

Porezne novosti, svibanj 2017.

Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama – mogućnost minimiziranja poreznih rizika s aspekta transfernih cijena

Prethodni sporazum o transfernim cijenama je sporazum između poreznog obveznika i Ministarstva financija Porezne uprave te poreznih tijela drugih država u kojima su povezane osobe rezidenti ili posluju preko poslovne jedinice.

Sporazum se sklapa radi utvrđivanja poreznog tretmana jedne ili više transakcija između povezanih osoba prije nego što su transakcije započele. Kriteriji koji se mogu dogovoriti prilikom sklapanja Sporazuma su metode transfernih cijena, usporediva društva / transakcije / profitni indikatori, usklađivanja transfernih cijena ili pretpostavke u vezi s budućim događajima tih transakcija. 

Cilj sklapanja Sporazuma je:
  • Minimiziranje poreznih rizika pri planiranju kompleksnih transakcija koje su materijalno značajne
  • Sigurnost u planiranju poslovanja s povezanim društvima
  • Rješavanje pitanja transfernih cijena na partnerskoj osnovi s Poreznom upravom

Detalji sklapanja Sporazuma su propisani Pravilnikom o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama (NN 42/17).

Prilikom sklapanja Sporazuma, porezni obveznik mora izraditi funkcionalnu analizu i analizu rizika te ekonomsku analizu za buduću transakciju. Uspješna priprema detaljne dokumentacije prije ulaska u transakciju je ključna kako bi se Poreznoj upravi prezentirali ekonomski razlozi za ulazak u predmetnu transakciju.

Osnova za izradu Sporazuma je planska studija o transfernim cijenama koja sadržava sažete podatke o budućoj transakciji te funkcionalnu analizu, analizu rizika i ekonomsku analizu planirane transakcije.

Sporazum se može sklopiti kao:

  1. Jednostrani Sporazum između poreznog obveznika i Porezne uprave ili
  2. Dvostrani ili mnogostrani Sporazum između poreznog obveznika i Porezne uprave te povezanih osoba poreznog obveznika i poreznih tijela drugih država u kojima su povezane osobe rezidenti

Sporazum pokreće porezni obveznik i obvezujući je za poreznog obveznika i Poreznu upravu za razdoblje za koje je sklopljen.

Sporazum se sklapa na rok do 5 godina, ovisno o obilježjima i vrsti transakcija koje su predmet Sporazuma. Sporazum je moguće produljiti šest mjeseci prije isteka roka na koji je Sporazum sklopljen.

Postupak sklapanja Sporazuma obuhvaća sljedeće faze:

  1. Podnošenje inicijative za sklapanje Sporazuma
  2. Prethodni razgovor
  3. Podnošenje izjave o namjeri sklapanja Sporazuma
  4. Sklapanje Sporazuma
  5. Praćenje provedbe Sporazuma

Troškove postupka sklapanja Sporazuma u cijelosti snosi podnositelj izjave o namjeri, a plaća ih pri podnošenju izjave.

Porezna uprava se obvezuje da nakon potpisivanja Sporazuma, odnosno tijekom trajanja Sporazuma, neće zahtijevati usklađivanje transfernih cijena tako dugo dok porezni obveznik poštuje uvjete iz Sporazuma, odnosno dok ne dođe do promjene uvjeta iz Sporazuma.

Kontakt

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake u Odjelu poreza:

Dražen Nimčević
Partner
Tel: +385 (1) 235 1917
Mob: +385 (91) 2035 091
dnimcevic@deloittece.com

Petra Bulić
Direktorica
Tel: +385 (1) 2351 974
Mob: +385 (91) 6868 091
pbulic@deloittece.com

Preuzmite našu aplikaciju
Croatia Tax News app
Je li Vam ovo bilo korisno?