Novosti

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Javni poziv

U objavi je Javni poziv „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ koju provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. U sklopu ovog poziva možete ostvariti do 380.000 HRK bespovratne potpore.

Cilj poziva je poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Maksimalni udio potpore u ukupnoj investiciji za Vas može biti 85% ako ste mikro ili mali poduzetnik, odnosno 65% ako ste srednji poduzetnik.

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 14. svibnja. 2018. godine u 9:00 sati. Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine.

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na adresu cehreu@deloitte.com. Ovo predstavlja izvrsnu priliku da se upoznate sa radom Deloittovog tima za potpore i poticaje, kao i saznate više o mogućnostima sufinanciranja Vašeg poslovanja putem EU izvora.

Je li Vam ovo bilo korisno?