International tax

Usluge

Međunarodni porezi

Deloitteovi stručnjaci savjetuju tvrtke na području niza lokalnih i međunarodnih poreznih pitanja, uključujući strukturiranje inicijalnih prekomorskih investicija, financiranje međunarodnih operacija, prekogranične transakcije, upravljanje globalnim poreznim stopama i restrukturiranje poslovanja.

Međunarodne porezne usluge

Jedan od najvećih izazova, ali i najvećih prilika za multinacionalne kompanije danas je učinkovito upravljanje lokalnim i stranim porezima na način koji omogućuje ujednačavanje njihovih ukupnih poslovnih ciljeva i operacija. Burna globalna ekonomija zahtijeva blizak odnos između tvrtkinih poreznih i poslovnih operacija, kako bi se u najvećoj mjeri iskoristila svaka prilika za uštedu na porezima te povećala učinkovitost upravljanja porezima. Deloitteov inovativni pristup pomaže multinacionalnim kompanijama u smanjenju poreza na dobit, povećanju margine i rastu poslovanja.

Spajanja i preuzimanja

Sve transakcije - bilo da je riječ o spajanjima, preuzimanjima, zajedničkim poslovnim pothvatima, kapitalnim investicijama ili prodaji imovine tvrtke – uključuju složena pitanja koja zahtijevaju veliku pozornost iskusnih stručnjaka. Kad ti poslovni potezi uključuju tvrtke koje posluju na globalnoj razini, još je veći izazov obraditi otvorena pitanja s kojima se tvrtke mogu susresti. Deloitte pruža podršku i savjetovanje, učinkovito manevrirajući kroz velik broj poreznih, pravnih, regulatornih, kulturalnih i radnih pitanja u međunarodnim transakcijama. Pomažući učinkovitije upravljanje rizicima vezanim uz regulative te potencijalno povećavajući povrat investicije.

Transferne cijene

Deloitteov tim za transferne cijene pomaže tvrtkama smanjiti rizik, ujednačavajući praktična rješenja za transferne cijene s cjelokupnim globalnim poslovnim operacijama i ciljevima. Naš tim pružit će vam podršku u pripremi strateške dokumentacije koja podupire prakse transfernih cijena te učinkovito rješava sporove. 

Međunarodne porezne usluge

Deloitteov tim za međunarodne poreze pomaže multinacionalnim kompanijama umanjiti svoju poreznu izloženost, povećavajući dobit nakon oporezivanja kroz različite oblike poreznih usluga. Deloitte pruža inovativni pristup koji je u skladu sa poslovnim ciljevima kompanije i načinom na koji kompanija djeluje. Stručnjaci na području međunarodnih poreza pružaju sveobuhvatan raspon ulaznih i izlaznih poreznih usluga, uključujući:

  • Usluga usklađivanja s regulativom
  • Međunarodni strateški porezni pregledi
  • Međunarodna spajanja i akvizicije
  • Optimizacija poslovnih modela

Usluga usklađivanja s regulativom

Porezni odjeli multinacionalnih kompanija suočavaju se s raznim teškoćama prilikom usklađivanja s regulativama zemalja u kojima posluju. Sve veći broj pravila, stroži nadzor od strane poreznih vlasti i kadrovska ograničenja, čine ove izazove još kompleksnijim. Deloitte pruža učinkovito i ekonomično savjetovanje na području usklađivanja s regulativom, uključujući i opcije zajedničkih i vanjskih resursa, kao i učinkovit paket porezno integriranih tehnologija koje osiguravaju porezne olakšice tijekom životnog ciklusa organizacije. Deloitte pomaže multinacionalnim kompanijama, kroz bolje upravljanje podacima i provjeru integriteta podataka i točnosti, kako bi dobili veće povjerenje u njihovu razinu usklađenosti s regulativom. Naše savjetodavne usluge su usmjerene smanjenju rizika i pružanju pravovremenim i transparentnim izvještavanju, kao i poboljšanju ukupne učinkovitosti i usklađenosti, automatizacijom i sistematizaciju rutine i zadataka koji se ponavljaju.

Međunarodni strateški porezni pregledi

Kako se kompanije globalno šire, njihova strategije koja se odnosi na poreze i trezor trebaju postati integrirani, fleksibilni i održivi. Deloitteov Međunarodno porezno strateški pregled (ISTR), pomaže tvrtkama razumjeti njihovu efektivnu poreznu stopu (ETR) i potencijalne mogućnosti za njeno smanjenje. Mi pomažemo prilikom planiranja poreza za podizanja inozemnih kredita, defiranje efektivne porezne stope, u periodu nakon integracija i tijekom registracije pravne osobe. Deloitte ovom uslugom pruža okvir za raspravu, dizajn i implementaciju globalne strategije poreza i trezora, koje su usklađene s poslovnim ciljevima tvrtke. Deloitteov pristup zasnovan na objektivnim argumentima, analitički, a ne intuitivno, pomaže multinacionalnim kompanijama da unaprijede svoju strategiju poreza.

Spajanja i preuzimanja

Sve transakcije – bilo da je riječ o spajanjima, preuzimanjima, zajedničkim poslovnim pothvatima, ulaganjima kroz kapital ili prodaji imovine tvrtke – uključuju složena pitanja koja zahtijevaju veliku pozornost iskusnih profesionalaca. Kad ti poslovni potezi uključuju tvrtke koje posluju na globalnoj razini, još je veći izazov riješiti sva otvorena pitanja s kojima se tvrtke mogu susresti. Deloitte može pružati podrušku i savjetovati klijente, učinkovito manevrirajući kroz velik broj poreznih, pravnih, regulatornih, kulturalnih i radnih pitanja u međunarodnim transakcijama, pomažući time da se učinkovitije upravlja rizicima vezanim uz regulative te potencijalno povećavajući povrat investicije. U naše usluge spadaju:

  • Struktuiranje ugovornih obaveza i dubinska snimanja (due diligence)
  • Savjetovanje kupca
  • Usluge nakon završetka transakcije
  • Usluge restrukturiranja i stečaja

Struktuiranje ugovornih obaveza i dubinska snimanja

Deloitteovi stručnjaci za spajanje i preuzimanje, pružaju klijentima i investicijskim fondovima različite porezne savjetodavne usluge. Naš multifunkcionalni tim stručnjaka koji pokriva polja različitih industrijskih grana, s posebnim tehničkim vještinama, pruža pomoć i savjete usmjerene k smanjenju poreznog rizika i povećanju zarade. Analiziramo i kvantificiramo porezne rizike i prilike na nivou industrije, zemlje i pojedinačnog ugovora. Zatim analiziramo kvalitetu imovine i potencijalnih skrivenih troškova, potencijalne i preuzete obaveze i pomažemo tijekom pregovora. Predlažemo alternativnu poreznu strukturu i pripremamo formalni memorandum o strukturiranju poreza i prijedloga financijskog izvještaja koji govore o učincima različitih strukturnih mogućnosti na budući novčani tok i zaradu.

Savjetovanje kupca

Mi pomažemo pri analizi potencijalnih poreznih, računovodstvenih, kadrovskih, operativnih i sustavnih pitanja prije izlaska na tržište.U suradnji s klijentima, analiziramo je li struktura transakcije u skladu sa strategijom kompanije, i kvantificiramo stratešku vrijednost poreznih rizika i mogućnosti. Pripremamo pred-prodajno dubinsko snimanje kompanije, uključujući analizu financijskih i regulatornih pitanja, pregled ugovorene naknade vezane uz sporazume, i analizu kvalitete informacija. Također, znamo da razmatranje poreza u okviru sporazuma može biti jednostavno ili složeno, ovisno o prirodi ugovorenog posla. Pomažemo i savjetujemo klijente o procjenama dobiti i gubitka, analiziramo raspodjelu i očuvanje poreznih atributa, te utvrđujemo strukturu poreza koji ima za cilj prihod u gotovini od posla. Naši stručnjaci mogu pomoći klijentima u izvršavanju sklopljenih poslova, usko surađujući s timovima klijenta i drugim savjetnicima, kako bi poboljšali učinkovitost napora i prijenos znanja.

Usluge nakon završetka transakcije

Kada je riječ o akvizicijama i razdvajanjima, holistički pristup našeg tima koji može pomoći poreznom odjelu klijenta kako bi odredio svoju spremnost i dugoročne potrebe. To uključuje savjetovanje o različitim poreznim pitanjima, kao što su rješavanje regulatornih, poreznih planiranja i pridržavanje regulative; pojednostavljenje strukture poreza na dobit, posebno tamo gde se preklapaju pravne osobe; usklađivanje računovodstvenih metoda i spajanje poreznih sustava, procesa i osoblja iz različitih odjela. Radimo s poreznim stručnjacima kako bi istražili porezne mogućnosti koje nastaju kao posljedica spajanja, bez obzira jesu li promjene nastale u nabavnom lancima, prodaji, back office poslovima, ili drugim područjima.

Usluge restrukturiranja i stečaja

Deloitteov tim radi s financijski izazovnim tvrtkama, i analizirajući relevantna porezna i financijska pitanja, pomaže u procjeni mogućnosti restrukturiranja, istražujući mogućnosti koje se odnose na porezno i financijsko opterećenje, ujedno omogućujući okvir za buduću poreznu učinkovitost. Naši stručnjaci imaju veliko iskustvo rada s dužnicima, vjerovnicima i odborom vjerovnika, kako sa sudskim tako i s izvan sudskim restrukturiranjem.

Transferne cijene

Multinacionalne tvrtke djeluju u vrlo složenom okruženju. Rastući volumen i raznovrsnost transakcija unutar kompanija, i formiranje propisa koji se odnose na transferne cijene, popraćeno povećanjem međunarodne aktivnosti u cijelom svijetu, učinili su transferne cijene vodećim pitanjem upravljanja rizicima.

Cilj Deloitteovog tima za transferne cijene, je da pomaže tvrtkama smanjiti rizike putem ujednačavanja praktičnih rješenja za transferne cijene s cjelokupnim globalnim poslovnim operacijama i ciljevima da asistira oko strateške dokumentacije koja podupire prakse transfernih cijena te učinkovito rješava sporove. Deloitte ima odličnu reputaciju. Naše usluge uključuju:

  • Planiranje transfernih cijena i dokumentacija
  • Porezna optimizacija poslovnih procesa

Planiranje transfernih cijena i dokumentacija

Deloitteovi stručnjaci pomažu poreznim obveznicima s pripremom domaće i strane dokumentacije, pripremom izveštaja o transfernim cijenama koji analiziraju i prirode njihovih međukompanijskih cijena. Mi također pomažemo multinacionalnim kompanijama s više inozemnih podružnica u pripremi globalne dokumentacije koja na učinkovit i dosljedan način zadovoljava sve zahtjeve.

Porezna optimizacija poslovnih procesa

Globalna pravila o transfernim cijenama često zahtijevaju od poreznih obveznika da objasne ekonomske osnove i rezultate njihovih međukompanijskih transakcija. Deloitteovi timovi sastoje se od ekonomista, pravnika, računovođa i financijskih analitičara koji pregledaju interne podatke klijenata i povezuju ih s javno dostupnim izvorima i originalnim istraživanjima, sa ciljem da pomognu klijentu da objasni ekonomske osnove predmetnih međukompanijskih transakcija. To uključuje pregled rizika izdvajanja za međukompanijske aranžmane u skladu sa relevantnom industrijskom analizom, primjenu metoda i uputa pružene u nacionalnim poreznim pravilima i OECD smjernicama.