Business tax

Usluge

Globalne poslovne porezne usluge

Deloitteovi porezni stručnjaci daju savjete klijentima raznih profila i iz raznih sektora, od velikih međunarodnih korporacija do domaćih trgovačkih društava, obiteljskih poduzetnika i trgovaca pojedinaca i samostalnih djelatnosti, iz područja poreza i regulative koja utječe na njihov financijski status kao pravnih i kao fizičkih osoba.

Korporativni porezi

Deloitte posjeduje dubinsko znanje o poreznim i regulatornim zahtjevima, kao i iskustvo u njihovoj primjeni diljem svijeta. Praktični, inovativni porezni savjeti, usklađeni s regulativom i u kombinaciji s našom globalnom mrežom, pružaju povjerenje u Deloitteov sustavni pristup u svim područjima. Deloitte pomaže pojednostaviti upravljanje porezima i nadzor nad njima, osiguravajući istodobno globalnu vidljivost pri donošenju strateških odluka, utemeljenih na poznavanju materije, i to uz sve prednosti koje donosi poslovanje s globalnom tvrtkom kao što je naša.

Naše usluge uključuju:

  • Usuglašavanje s regulativom
  • Usluge u vezi poreznih nedoumica
  • Savjetodavne usluge
  • Usluge savjetovanja nakon procesa preuzimanja tvrtke
Usuglašavanje s regulativom

Kako se poslovne operacije šire na nova tržišta, povećavaju se rizici u vezi upravljanja poreza i usuglašavanja s regulativom povezanom s izvještavanjem. Deloitteova globalna mreža omogućuje našim poreznim stručnjacima pružanje potpore multinacionalnim organizacijama u postizanju njihovih ciljeva – točne i troškovno opravdane usuglašenosti s regulativom, koja osigurava i globalnu vidljivost pravih informacija na temelju kojih je moguće donositi kvalitetne strateške odluke.

Usluge u vezi poreznih nedoumica

Međunarodne organizacije sve će više vremena i resursa trošiti na upravljanje poreznim nejasnoćama, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom tržištu. Porezne vlasti međusobno razmjenjuju informacije o tvrtkama i sve više pozornosti posvećuju slučajevima nepoštivanja zadanih pravila. U Deloitteovom timu nalaze se i bivši porezni stručnjaci iz državne uprave, specijalisti za alternativna rješavanja razmirica, a u mnogim zemljama i stručnjaci za porezno parničenje, koji međunarodnim kompanijama pomažu na svim razinama upravljanja poreznim nejasnoćama.

Savjetodavne usluge

Jedan od najvećih izazova - ali i najvećih prilika - za porezne obveznike jest učinkovito upravljanje lokalnim i inozemnim porezima kako bi se uravnotežili s cjelokupnim poslovnim ciljevima i operacijama. Deloitte tvrtkama nudi savjete o širokom spektru lokalnih i inozemnih poreznih pitanja, uključujući upravljanje globalnom učinkovitom poreznom stopom, poslovno restrukturiranje i planiranje u vezi učinka novih i budućih regulativa. Naš tim pomaže tvrtkama primijeniti praktične i inovativne strategije boljeg upravljanja porezima na dobit i poboljšanja novčanog tijeka,kako bi se tvrtke mogle fokusirati na razvoj svog poslovanja.

Usluge savjetovanja nakon procesa preuzimanja tvrtke

Sve transakcije - bilo da je riječ o spajanjima, preuzimanjima, joint venture pothvatima, kapitalnim investicijama ili odvajanjima – predstavljaju složene probleme potencijalnih poreznih rizika, ali i pružaju priliku za primjenu praktičnih strategija za poboljšanje porezne učinkovitosti i izvjesnosti. Kad takvi poslovni potezi uključuju kompanije koje posluju globalno, suočavajući se pritom s nizom dodatnih problema. Čitav proces još je kompliciraniji. Deloitte pomaže klijentima učinkovito snalaženje u velikom broju poreznih, računovodstvenih, pravnih, regulatornih, kulturalnih i radno-pravnih pitanja, koja se mogu pojaviti prilikom transakcija, te omogućuje klijentima uvid u situaciju kao i anticipiranje unutar postintegracijske sinergije. 

Istraživanje i razvoj te državni poticaji

Mnoge zemlje nude potpore i poticaje za područja kao što su digitalna ekonomija, energetska učinkovitost, okoliš, globalizacija, inovacije, održivost i trening. Mnoge zemlje također nude posebne porezne poticaje za istraživanje i razvoj, koji se odnose na razvoj aktivnosti vezanih uz unapređenje proizvodnog procesa, i pitanja integracije softvera, i laboratorijskih istraživanja. Uzimanjem poticaja dobiju se jednokratna gotovinska sredstva, koja često smanjuju efektivnu poreznu stopu i povećavaju zaradu na transakciji.

Naše usluge uključuju:

• Priprema zahtjeva za poticaje namijenje istraživanju i razvoju
• Podrška u pripremi zahtjeva za državne potpore
• Porezne kontroverze vezane za istraživanje i razvoj ili državne poticaje

Priprema zahtjeva za poticaje namijenje istraživanju i razvoju

Idenficiranje prihvatljivih aktivnosti u sklopu Istraživanja i razvoja,kao i priprema prateće dokumentacije su često nepoznat teritorij za tvrtke. Deloitte pomaže u cijelom procesu, od određivanja okvira projekta do pripreme i dostavljanja dokumentacije. Deloitte kombinira poreznu stručnost s visoko stručnim iskusnim znanstvenicima i inžinjerima, kako bi osigurali razumljivost svih aspekata stimulacije te ih ujedno mogli uzeti u obzir.

Podrška u pripremi zahtjeva za državne potpore

Osigurati da tvrtka dobije odgovarajući dio u sklopu brojnih potpora, zahtjeva i vremena i truda. Deloitteov tim ima izuzetno veliko praktično iskustvo u pripremi i pregovorima takvih projekata, uključujući sve aspekte, od početne recenzije izvodljivosti pa sve do podnošenja dokumentacije. Deloitteovo znanje u ovom sprecijaliziranom području, omogućava da razumijemo i ocijenimo sve nijanse i detalje specifičnih mogućnosti projekta, kao i uvid u potencijalnu koristi uz utrošak male količine vremena i troška.

Porezne kontroverze vezane za istraživanje i razvoj ili državne poticaje

Porezne izjave vezane za istraživanje i razvoj, kao i zahtjeve za državnim poticajima, često su predmet intezivnog regulatornog nadzora. Deloitte pruža pomoć u donošenju revizorskih odluka, kod pripreme izjava i davanja informacija zahtjevanih od strane nadležnih državnih tijela. Naši stručnjaci pružaju kvalitetnu uslugu s ciljem dobivanja cjelokupne slike. 

International Strategic Tax Review (ISTR)

As companies expand globally, their global tax and treasury strategies need to become more integrated, flexible and sustainable. Deloitte's International Strategic Tax Review (ISTR) helps companies understand the drivers of their effective tax rate (ETR), assess risks, and better align tax management with future business model developments. Deloitte assists with foreign tax credits, income repatriation, ETR forecasting, risk management, post-merger integration and legal entity rationalization. An ISTR provides a framework for discussion, design and implementation of global tax and treasury strategies. Deloitte's fact-driven, analytical - rather than intuitive - approach helps multinational companies to objectively and methodically chart their tax strategy and manage risk going forward.

International mergers and acquisitions

All transactions-whether mergers, acquisitions, joint ventures, equity investments, or divestitures-raise complex issues regarding potential tax risks and provide opportunities to implement practical strategies to improve tax efficiency and certainty. When deals involve companies with global operations, the range of issue to consider is compounded. Companies need an adviser with deep experience across a wide range of issues in multiple jurisdictions. Deloitte offers support in all aspects of mergers, acquisition or disposition transactions, including due diligence, structuring, modeling, financing, post-merger integration and reporting. Deloitte can assist in effectively navigating the myriad of tax, accounting, regulatory, cultural, and labor issues that arise in a transaction and helps companies to fully realize the anticipated post integration benefits.

Business model optimization (BMO)

In light of today's dynamic global economic environment and the potential for legislative changes, assessing a multinational's global business model may no longer be an optional exercise. Deloitte's Business Model Optimization (BMO) teams provides high quality, customized tax and business model transformation services. We particularly specialize in the areas of global supply chain and intellectual property, seeking to align business objectives with tax minimization. Our goal is to help multinationals integrate their operational and tax planning in a scalable and sustainable way to enable business leaders make more effective decisions on an after-tax basis.

Deloitte delivers business model optimization services using the BMO Insight methodology, a set of experience based approaches to developing solutions to a range of tax issues and opportunities.

International expansion services (IES)

Increasingly, companies looking to grow revenues and increase profitability are expanding sales and operations into new geographies. Starting with a company's strategic objectives, Deloitte helps businesses to quickly navigate new landscapes by advising on a wide variety of start-up activities. Deloitte’s services include location assessments, market trends analysis, and site selection, all the way through to legal structuring, investment constructs, compliance requirements, talent and staffing strategies, and identification and evaluation of indirect, corporate and employment tax considerations. Deloitte offers businesses a coordinated approach through a single point of contact and brings together professionals with specialized skills at the appropriate points in time. This helps organizations be confident that they have access to appropriate skills at an appropriate time, accelerate timelines and to realize the benefits of their expansion efforts.