Business tax

Usluge

Globalne poslovne porezne usluge

Deloitteovi porezni stručnjaci daju savjete klijentima raznih profila i iz raznih sektora, od velikih međunarodnih korporacija do domaćih trgovačkih društava, obiteljskih poduzetnika i trgovaca pojedinaca i samostalnih djelatnosti, iz područja poreza i regulative koja utječe na njihov financijski status kao pravnih i kao fizičkih osoba.

Korporativni porezi

Deloitte posjeduje dubinsko znanje o poreznim i regulatornim zahtjevima, kao i iskustvo u njihovoj primjeni diljem svijeta. Praktični, inovativni porezni savjeti, usklađeni s regulativom i u kombinaciji s našom globalnom mrežom, pružaju povjerenje u Deloitteov sustavni pristup u svim područjima. Deloitte pomaže pojednostaviti upravljanje porezima i nadzor nad njima, osiguravajući istodobno globalnu vidljivost pri donošenju strateških odluka, utemeljenih na poznavanju materije, i to uz sve prednosti koje donosi poslovanje s globalnom tvrtkom kao što je naša.

Naše usluge uključuju:

  • Usuglašavanje s regulativom
  • Usluge u vezi poreznih nedoumica
  • Savjetodavne usluge
  • Usluge savjetovanja nakon procesa preuzimanja tvrtke
Usuglašavanje s regulativom

Kako se poslovne operacije šire na nova tržišta, povećavaju se rizici u vezi upravljanja poreza i usuglašavanja s regulativom povezanom s izvještavanjem. Deloitteova globalna mreža omogućuje našim poreznim savjetnicima pružanje potpore multinacionalnim organizacijama u postizanju njihovih ciljeva – točne i troškovno opravdane usuglašenosti s regulativom, koja osigurava i globalnu vidljivost pravih informacija na temelju kojih je moguće donositi kvalitetne strateške odluke.

Usluge u vezi poreznih nedoumica

Međunarodne organizacije sve će više vremena i resursa trošiti na upravljanje poreznim nejasnoćama, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom tržištu. Porezne vlasti međusobno razmjenjuju informacije o tvrtkama i sve više pozornosti posvećuju slučajevima nepoštivanja zadanih pravila. U Deloitteovom timu nalaze se i bivši porezni stručnjaci iz državne uprave, specijalisti za alternativna rješavanja razmirica, a u mnogim zemljama i stručnjaci za porezno parničenje, koji međunarodnim kompanijama pomažu na svim razinama upravljanja poreznim nejasnoćama.

Savjetodavne usluge

Jedan od najvećih izazova - ali i najvećih prilika - za porezne obveznike jest učinkovito upravljanje lokalnim i inozemnim porezima kako bi se uravnotežili s cjelokupnim poslovnim ciljevima i operacijama. Deloitte tvrtkama nudi savjete o širokom spektru lokalnih i inozemnih poreznih pitanja, uključujući upravljanje globalnom učinkovitom poreznom stopom, poslovno restrukturiranje i planiranje u vezi učinka novih i budućih regulativa. Naš tim pomaže tvrtkama primijeniti praktične i inovativne strategije boljeg upravljanja porezima na dobit i poboljšanja novčanog tijeka,kako bi se tvrtke mogle fokusirati na razvoj svog poslovanja.

Usluge savjetovanja nakon procesa preuzimanja tvrtke

Sve transakcije - bilo da je riječ o spajanjima, preuzimanjima, joint venture pothvatima, kapitalnim investicijama ili odvajanjima – predstavljaju složene probleme potencijalnih poreznih rizika, ali i pružaju priliku za primjenu praktičnih strategija za poboljšanje porezne učinkovitosti i izvjesnosti. Kad takvi poslovni potezi uključuju kompanije koje posluju globalno, suočavajući se pritom s nizom dodatnih problema. Čitav proces još je kompliciraniji. Deloitte pomaže klijentima učinkovito snalaženje u velikom broju poreznih, računovodstvenih, pravnih, regulatornih, kulturalnih i radno-pravnih pitanja, koja se mogu pojaviti prilikom transakcija, te omogućuje klijentima uvid u situaciju kao i anticipiranje unutar postintegracijske sinergije. 

Istraživanje i razvoj te državni poticaji

Mnoge zemlje nude potpore i poticaje za područja kao što su digitalna ekonomija, energetska učinkovitost, okoliš, globalizacija, inovacije, održivost i trening. Mnoge zemlje također nude posebne porezne poticaje za istraživanje i razvoj, koji se odnose na razvoj aktivnosti vezanih uz unapređenje proizvodnog procesa, i pitanja integracije softvera, i laboratorijskih istraživanja. Uzimanjem poticaja dobiju se jednokratna gotovinska sredstva, koja često smanjuju efektivnu poreznu stopu i povećavaju zaradu na transakciji.

Naše usluge uključuju:

• Priprema zahtjeva za poticaje namijenje istraživanju i razvoju
• Podrška u pripremi zahtjeva za državne potpore
• Porezne kontroverze vezane za istraživanje i razvoj ili državne poticaje

Priprema zahtjeva za poticaje namijenje istraživanju i razvoju

Idenficiranje prihvatljivih aktivnosti u sklopu Istraživanja i razvoja,kao i priprema prateće dokumentacije su često nepoznat teritorij za tvrtke. Deloitte pomaže u cijelom procesu, od određivanja okvira projekta do pripreme i dostavljanja dokumentacije. Deloitte kombinira poreznu stručnost s visoko stručnim iskusnim znanstvenicima i inžinjerima, kako bi osigurali razumljivost svih aspekata stimulacije te ih ujedno mogli uzeti u obzir.

Podrška u pripremi zahtjeva za državne potpore

Osigurati da tvrtka dobije odgovarajući dio u sklopu brojnih potpora, zahtjeva i vremena i truda. Deloitteov tim ima izuzetno veliko praktično iskustvo u pripremi i pregovorima takvih projekata, uključujući sve aspekte, od početne recenzije izvodljivosti pa sve do podnošenja dokumentacije. Deloitteovo znanje u ovom sprecijaliziranom području, omogućava da razumijemo i ocijenimo sve nijanse i detalje specifičnih mogućnosti projekta, kao i uvid u potencijalnu koristi uz utrošak male količine vremena i troška.

Porezne kontroverze vezane za istraživanje i razvoj ili državne poticaje

Porezne izjave vezane za istraživanje i razvoj, kao i zahtjeve za državnim poticajima, često su predmet intezivnog regulatornog nadzora. Deloitte pruža pomoć u donošenju revizorskih odluka, kod pripreme izjava i davanja informacija zahtjevanih od strane nadležnih državnih tijela. Naši stručnjaci pružaju kvalitetnu uslugu s ciljem dobivanja cjelokupne slike.