Indirect Tax - Consulting

Usluge

Indirektni porezi

Usluge poreznog savjetovanja

Carina i globalna trgovina

Učinkovito upravljanje odlukama i obvezama povezanim s globalnom trgovinom od strateškog je značenja za globalni nabavni lanac svake tvrtke. Deloitte raspolaže vodećom globalnom mrežom stručnjaka za carinu i globalnu trgovinu koji posjeduju iskustvo u globalnoj trgovinskoj strategiji, automatizaciji procesa, kontroli izvoza i poštivanju regulativa pri uvozu i izvozu. Naši stručnjaci pomažu pri izradi strategija i stukturiranju globalnih transakcija s ciljem smanjenja carinskih plaćanja i ostalih međunarodnih trgovinskih troškova te povećanjem povrata carine. Deloitteovi experti osiguravaju da se poštivanje pravnih i regulatornih zahtjeva odvija na isplativ način.

Indirektni porez (VAT or GST)

PDV, porez na promet i drugi slični porezi široko su rasprostranjeni tip transakcija, a rizik povezan s njima pojavit će se bez obzira na profitabilnost. Budući da većina zemalja ima takve poreze, oni imaju utjecaja na glavninu transakcija. Deloitte može pomoći s pravodobnim planiranjem i primjenom rješenja za usuglašavanje s regulativama. To može pomoći klijentima da smanje svoje troškove, minimaliziraju rizik te su istodobno sigurni da ništa nije prepušteno slučaju. 

Carina i globalna trgovina

Učinkovito upravljanje odlukama i obvezama u vezi globalne trgovine i značajan je – ali ponekad podcijenjen – čimbenik u globalnom nabavnom lancu tvrtke. Deloitteova mreža stručnjaka za carinu i globalnu trgovinu posjeduje iskustvo u globalnoj trgovinskoj strategiji, automatizaciji, kontroli izvoza te poštivanju uvozno-izvoznih regulativa. Naši profesionalci pomažu kreirati strategije i strukture za globalne transakcije kako bi smanjili carinska opterećenja i druge međunarodne trgovinske troškove, povećali povrat poreza i pomogli da se poštuju pravni i regulatorni zahtjevi, i to na cjenovno isplativ način. Nudimo usluge u sljedećim ključnim područjima:

 • Kontrola izvoza
 • Poštivanje trgovinskih regulativa i usluge u vezi poreznih nejasnoća
 • Konzalting
 • Optimizacija poslovnih modela
 • Savjetodavne usluge u vezi upravljanja porezima

Kontrola izvoza

Deloitteova praksa kontrole izvoza, kao vodeća na tržištu usluga, sastoji se od multidisciplinarnog, višejezičnog tima pravnika, konzultanata, bivših državnih dužnosnika i stručnjaka za pojedine industrije, koji imaju višegodišnje iskustvo u globalnoj kontroli izvoza. Naši profesionalci imaju iskustva s izvoznim kontrolama i vanteritorijalnim restrikcijama u SAD-u, kao i s lokalnom i regionalnom izvoznom regulativom. Deloitte ima odličnu reputaciju glede znanja u kontroli izvoza i predvodi u stručnim aktivnostima u tom području. Naš tim za kontrolu izvoza radi zajedno s klijentima u cilju pregleda trenutnih procesa poštivanja regulative, izvodi krupne međunarodne klasifikacijske projekte, pruža trening, razvija ili poboljšava postojeće programe poštivanja regulative te primjenjuje automatizirana rješenja u svrhu podrške internoj kontroli. Specijalizacija našeg tima uključujue i dvostruke i vojne kontrole.

Poštivanje trgovinskih regulativa i usluge u vezi poreznih nejasnoća

Tvrtke se suočavaju sa sve većim brojem regulatornih zahtjeva nametnutih od strane države u kojima posluju, kao i sa sve rigoroznijom potrebom za primjenu tih zahjeva koje nameće porezna uprava. Deloitte nudi učinkovite i troškovno opravdane usluge u vezi poštivanja globalnih trgovinskih regulativa i carine, uključujući cosourcing i outsourcing opcije. Pomažemo tvrtkama da smanje rizik i podnesu pravodobnije i transparentnije izvještaje putem primjene rješenja utemeljenih na tehnologiji. Ovaj pristup poboljšava upravljanje podacima i osigurava njihovu sustavnost i točnost. Ukoliko se pojave određene kontroverze, Deloitte pruža pomoć pri reviziji, predstavljanju i parničenju pred državnom upravom, te osigurava savjetodavna mišljenja i izvještaje.

Konzalting

Deloitteov tim za carinu i globalnu trgovinu uključuje odvjetnike, računovođe, revizore, carinske stručnjake, ekomoniste, bivše državne dužnosnike i stručnjake iz pojedinih industrija. Tvrtkama pružamo savjete o fiskalnim i nefiskalnim regulativama, kako bismo im pomogli izbjeći dodatne carine, poreze i penale povezane s nepoštivanjem regulativa, kao i posljedice kao što je potpuno zaustavljanje uvoza i izvoza (npr. REACH: registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija kemikalija, Carinsko-trgovinsko partnerstvo protiv terorizma, Autorizirani ekonomski operater i drugi). Deloitteovi provesionalci pomažu tvrtkama oko niza problema povezanih s globalnom carinom i trgovinom, kao što su optimiziranje integracije nakon pripajanja tvrtke putem praćenja rizika od carina i prilika za potencijalno smanjenje poreza, te pomažući im u pomirivanju i određivanju sustavne podrške za ono što je dogovor između neovisnih strana ili poštena vrijednost kako za carinske svrhe, tako i za transferne cijene.

Optimizacija poslovnih modela

Tvrtke traže održivi rast, ali i konkurentnost na tržištu. Deloitteovi profesionalci specijalizirani za optimizaciju poslovnih modela djeluju kao dio integriranog tima koji se sastoji od stručnjaka za konzalting, upravljanje rizike i poreze. Usredotočujemo se na uklanjanje troškova koji se daju izbjeći, a koji mogu nastati na temelju globalnih trgovinskih trasakcija, uz istodobno osiguravanje poštivanja čitavog niza trgovinskih regulativa diljem svijeta. Deloitteov pristup optimizaciji poslovnih modela i nabavnih lanaca uzima u obzir uvozne i izvozne zahtjeve, što pomaže tvrtkama da izbjegnu suvišne carinske/trgovinske troškove i/ili prekid nabavnog lanca. Pored toga, on pruža tvrtkama priliku da optimiziraju svoj carinski i globalni trgovinski proces te da razviju odgovarajuću kompetitivnu prednost putem povećane učinkovitosti.

Savjetodavne usluge u vezi upravljanja porezima

Deloitte pruža tvrtkama i javnim insitucijama podršku i savjete o tehnološkim rješenjima za globalnu trgovinu u vezi poreznog računovodstva i izvještavanja. Donosimo cjelovita rješenja prilagođena svakom klijentu služeći se pritom ekspertizom naših globalnih timova u kojima IT konzultanti, ekonomisti, bivši državni dužnosnici, odvjetnici i specijalisti za pojedine industrije. Pomažemo poslovanju putem odabira dobavljača, a sa ciljem identificiranja optimalnih rješenja, zacrtavanjem procesa carine i globalne trgovine, funkcionalnim i tehničkim implementacijama, integracijom trgovinskih rješenja s različitim ERP sustavima (SAP, Oracle, AS400 i dr.) te podrškom nakon lansiranja aplikacija.

Indirektni porezi (PDV)

PDV, porez na promet i porezi na potrošnju, široko su primjenjivi porezi u transakcijama. Netočno obračunavanje ovih poreza može imati značajan utjecaj na troškove poslovanja i novčani tijek.

Deloitte pomaže pravodobnim planiranjem i primjenom optimalnih rješenja. Naše usluge uključuju:

 • Savjetovanje o indirektnom porezu
 • Optimizacija poslovnog modela za indirektni porez
 • Međunarodno usklađivanje indirektnih poreza i vanjskih resursa
 • Savjetovanje o transkacijama vezanim za indirektne poreze

Savjetovanje o indirektnom porezu

Sa poreznim stopama koje idu i do 25%, PDV/ porez na promet i drugi indirektni porezi mogu brzo rasti, bez kohezivne strategije i jasnog razumijevanja specifičnih zahtjeva svake države. Deloitte pruža klijentima savjetodavne usluge u vezi s domaćim i međunarodnim indirektnim porezima uključujući planiranje, određivanje porezne stope kao i savjetovanja o obvezama indirektnog poreza drugim zemalja. Mi imamo standardiziran pristup od početka do kraja. Na temelju rezultata, možemo pomoći u donošenju odluke o tome koji aspekti porezne strategije zahtijevaju pozornost. U okruženju koje se stalno mijenja, Deloitteovi stručnjaci pomažu klijentima da ostanu u toku s regulatornim obavezama.

Optimizacija poslovnog modela za indirektni porez

Iz perspektive indirektnog oporezivanja, optimizacije poslovnog modela uključuje izradu i implementaciju pristupa robi ili usluzi putem modela različitih tehnologija, i optimizaciju učinkovitosti poreza i smanjenje razine strateškog rizika. Prednosti BMOa su:

 • Niže porezne stope za poslovanje
 • Poboljšanje izvještaja o zaradama i novčanom tijeku
 • Smanjenje složenosti

BMO projekti su neizbježno u dodiru s više različitih aspekata poslovanja jedne kompanije. Deloitte pruža integrirane usluge koje pokrivaju porezno savjetovanje, računovodstvo i poslovni savjetovanje, pružajući klijentima rješenja koja su rezultat razmatranja različitih perspektiva.

Međunarodno usklađivanje indirektnih poreza i vanjskih resursa

Zahvaljujući našem svjetski priznatom iskustvu i inovativnoj primjeni tehnologije, Deloitte pruža čitav spektar učinkovitih rješenja. Osnovali smo nekoliko poreznih timova kako bi osigurali visoku učinkovitost obrade podataka. Deloitte može preuzeti djelomičnu ili punu odgovornost u vezi s obvezama usklađivanja indirektnih poreza unutar više jurisdikcija. Bez obzira imate li jednu ili više poreznih prijava, Deloitte Vam može pomoći.

Savjetovanje o transkacijama vezanim za indirektne poreze

Transakcije često nisu dio svakodnevnih aktivnosti odjela za financije ili zaposlenog stručnjaka za indirektne poreze. Kako bi popunili svoje znanje, Deloitteovi stručanjaci specijalizirani za indirektne poreze pružaju svakodnevno niz savjetodavnih usluga na tom području. Deloitteovi stručnjaci slijede holistički pristup u radu s Deloitteovim stručnjacima za transakcije u Odjela za financijsko savjetovanje kako bi osigurali dostavu savjeta za indirektne poreze u skladu sa transakcijom kao cjelinom. Mi pratimo moguće transakcije poreza ili preuzimamo rizik tijekom sajetovanja koje ima za cilj umanjenje i povrat poreza koji se odnose na trošak transakcija. Deloittova marljivost osigurava da se nakon zaključivanja posla, troškovi poreza nakon spajanja su porezno optimizirani.