Naš tim

Hrvojka Skoković Harašić

Global investment and innovation incentives

Direktorica

Hrvojka Skoković Harašić

  

Hrvojka Skoković Harašić