Vyspělost omnikanálového prodeje v retailu 2022

Bankovnictví – Pojišťovnictví – Telekomunikace

Optimalizace digitálních a osobních interakcí se zákazníky pro zvýšení prodejů a zkvalitnění služeb 

Prostudujte si naši zprávu ​ 

Metodou „mystery shoppera“ jsme posoudili nabídku a služby celkem

190

společností

21

zemí

 Belgie

 Česká republika

 Chorvatsko

 Dánsko

 Francie

 Irsko

 Itálie

 Lucembursko

 Maďarsko

 Malta

 Německo

 Nizozemsko

 Polsko

 Portugalsko

 Rakousko

 Rumunsko

 Slovensko

 Slovinsko

 Švédsko

 Švýcarsko

 Velká Británie

Prostudujte si naši zprávu 

a zjistili jsme, že omnikanálová strategie přináší hmatatelné obchodní výsledky:

Obchodní zástupci mají 1,5x lepší prodejní výsledky

v osobním kontaktu i na dálku, pokud se zákazníkem sdílejí digitální obrazovku

01

Příležitost zvýšit prodeje až o 17%

při digitalizaci leadů a follow-ups obchodních zástupců / operátorů po rozhovoru se zákazníkem

02

Efektivita retailového prodeje se zvýší,

pokud jsou digitální a fyzické kanály adekvátně propojeny 

03

04

Akceptaci digitálních kanálů lze akcelerovat,

pokud obchodní zástupci zahrnou do interakcí se zákazníky právě sdílení obrazovky  

05

Sledování témat diskutovaných se zákazníky je možné

při osobních interakcích i v rozhovoru prostřednictvím call centra pomocí sdílení digitálních obrazovek.

Prostudujte si naši zprávu 
Code here