תעשייה

המהפכה התעשייתית הרביעית רואה מערכות אקולוגיות של ייצור, הכוללות הצטלבויות של סביבות דיגיטליות ופיזיות, באופן שלא היה קיים בעבר. צוות Industry 4.0 של Deloitte יעבור איתכם את התהליך המלא של טרנספורמציה דיגיטלית, החל מניתוח ועד לתכנון, לפיילוט וליישום מלא.