Article

Poreske vijesti

Tax alerts

Poreske vijesti, decembar 2018. / Tax Alert, December 2018

Program ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore usvojila je Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore koja će se primjenjivati od 1. januara 2019. godine.

Više o tome pročitajte ovde.

 

Economic Citizenship Program in Montenegro

The Government of Montenegro has adopted the Decision on criteria, method and procedure of electing individuals who may acquire a Montenegrin citizenship by admission in order to implement a special investment program of great economic and business interest for Montenegro, which will start to apply as of 1 January 2019.

More information can be found here.

Poreske vijesti, avgust 2017. / Tax Alert, August 2017

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (dalje: ZPDV) kojima se predviđaju značajne izmene u određenim zakonskim rešenjima, prevashodno u cilju harmonizacije poreskih propisa sa propisima Evropske unije.
Izmjene ZPDV (Službeni list CG br. 50/2017) stupile su na snagu 8. avgusta 2017, osim odredbi koje se odnose na povećanje stope PDV sa 19% na 21%, koje će se primenjivati od 1. januara 2018. godine

Više o tome pročitajte ovde.

Amendments to the Value Added Tax law

The Montenegrin Parliament has adopted amendments to the Law on Value Added Tax law (hereinafter: VAT Law), which contain significant changes with respect to certain legal provisions, primarily with the purpose of harmonizing domestic tax legislation with the  tax legislation with those of the EU. 

Amendments to the VAT Law (Official Gazette of Montenegro no. 50/2017) came into effect on August 8, 2017, except for the provisions regarding the increase in VAT rate from 19% to 21%, which will apply from January 1, 2018

More information can be found here.

Did you find this useful?