Posted: 17 Sep. 2021 3 min. read

Høring – Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

Deloitte Advokatfirma

26. august 2021 sendte Skatteetaten et forslag på høring om en ny opplysningsplikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter til ukrevd å gi nærmere opplysninger til skattemyndighetene om salgs- og kjøpstransaksjoner. Høringsfristen er 26. november 2021.

Forslaget innebærer endringer i skatteforvaltningsloven §§ 7-5 og 7-12 og skatteforvaltningsforskriften § 7-5 og bokføringsforskriften §§ 3-1 og 5-1. Det tas sikte på at endringene trer i kraft i 2024.

Hovedformålet med forslaget er å øke etterlevelsen av skatte- og merverdiavgiftslovgivningen og gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å redusere skatteunndragelser i Norge.

Omfanget av opplysningsplikten er foreslått å omfatte hver enkelt salgs- og kjøpstransaksjon, med informasjon om fakturadato, fakturanummer, identifikasjon av partene med navn og registreringsnummer (Ikke identifikasjon av privatpersoner), beløp og merverdiavgift. Det vil ikke være krav om å rapportere informasjon om formålet med transaksjonen. Salgs og kjøpsmeldingen skal omfatte alle salg og kjøp på transaksjonsnivå terminvis for avgiftspliktige og offentlig virksomhet, eller årlig for andre bokføringspliktige.

Det forventes at meldingen vil være obligatorisk for alle bokføringspliktige og offentlige virksomheter i Norge. For å redusere etterlevelsesbyrden for små bedrifter foreslås to alternative terskler for driftsinntekter på enten kr 200 000 eller kr 500 000.

Informasjonen skal rapporteres elektronisk i et format bestemt av Skattedirektoratet og forventes å gjenbruke relevante deler av SAF-T-strukturen som ble introdusert i 2020 for utveksling av elektronisk bokførte opplysninger i en kontrollsituasjon. 

Hele forslaget kan leses her. 

Generell infoside om mva-moderniseringen på Skatteetaten.no.

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Ina Renate Westby Turi

Ina Renate Westby Turi

Senior Manager | Skatterådgiver

Ina er utdannet økonom med særlig vekt på skatt, avgift og forretningsjus, og har arbeidet med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger i Deloitte Tax & Legal, Indirect Tax, siden 2011. Hun har også jobbet noen år med ekstern revisjon i stilling som senior på oppdrag for store og mellomstore bedrifter med hovedfokus innen finansielle tjenester og fast eiendom, i kombinasjon med gjennomføring av høyere revisorstudium. Ina bistår i det daglige store og mellomstore norske og internasjonale bedrifter med rådgivning innen  merverdiavgiftsmessige problemstillinger, med fokus på rapportering og bokføring, herunder SAF-T og digitalisering av skatte- og avgiftsområdet. De siste årene har Ina også bistått i større prosjekter med implementering av SAF-T, og er involvert i ERP-implementeringer (herunder som ekstern konsulent), hvor hun bringer verdi til slike prosjekter med sin faglige styrke innenfor regnskap, skatt og avgift. I tillegg har hun god erfaring med å holde interne og eksterne kurs samt erfaring som ekstern foreleser på BI om temaer innen merverdiavgift.

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Director | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, including Standard Audit File for Tax (SAF-T). Jon Henry provides advice to clients in relation to the Norwegian version of OECD’s Standard Audit File for Tax. This includes ad hoc technical & legal advice in relation to SAF-T, SAF-T readiness reviews, SAF-T workshops, SAF-T-systems implementation, testing of SAF-T files, taxCube implementations, etc. Jon Henry is responsible for Deloitte Norway’s SAF-T competence network.