Bank og finans

Deloitte er en av de ledende i Norden på revisjon og rådgivning til virksomheter innen bank, forsikring, kapitalforvaltning og sammensatte finanskonsern.