Analyse

Deloittes CFO-undersøkelse

Halvårlig undersøkelse blant CFOene i Norges 500 største virksomheter

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2023

Norske CFOer er mer optimistiske

Publisert 23. oktober 2023

Norske finansdirektører mer optimistiske, tross dempede forventninger til fremtiden. Det viser SEB og Deloittes CFO-undersøkelse for 3 kvartal 2023.

For Q3-23 står CFO-indeksen på 57,2 og vi ligger dermed over det historiske gjennomsnittet på 56,5. Til tross for den rådende usikkerheten ser norske finansdirektører ut til å ha et positivt syn på virksomheten sin. Det er imidlertid flere indikasjoner på at norske bedrifter venter en økonomisk nedgang.

Forventningen om redusert investeringsaktivitet og det intrikate finansieringslandskapet som er skildret i undersøkelsen, understreker utfordringene norske bedrifter møter.

 

Capex ned på krisenivå
Capex er fortsatt lav og investeringsviljen er nå like lav som under oljekrisen i 2016 og Covid i 2020. Det er også første gangen investeringsviljen er nede to ganger på rad, en situasjon som ikke har blitt observert i undersøkelsens historie.

 

De fleste bransjer har endret seg til det bedre, men ikke alle
Ettersom norske kraftpriser har normalisert seg etter energikrisen etter de geopolitiske spenningene i 2022, har de økonomiske utsiktene for norske kraftprodusenter naturlig nok gått ned sammenlignet med tidligere nivåer.

På samme måte har finansielle tjenester og oljeindustrien opplevd en reversering av tidligere sentimenter, hvor førstnevnte har det første positive nettoprospektet på to år. Etter å ha hatt en periode med svært lav etterspørsel etter finansielle tjenester, kan mange selskaper nå trolig peke på en gradvis stabilisert økonomi med muligheter for investeringer. Økende oljepriser som følge av økende etterspørsel og redusert tilbud fra OPEC+ har også bidratt til et oppsving i sentimentet i oljeindustrien.

 

Detaljhandelen overlever fortsatt
Retail har klart seg gjennom stormen og optimismen er stigende. Den varslede prisøkningen har gjort at forbrukerne har vært villige til å betale mer for produktene. Samtidig ser vi nå at forbrukerne handler mindre og at selskapene ikke lenger kan fortsette å dytte prisveksten over på forbrukerne i samme grad som de har kunnet gjøre tidligere.

Detaljhandelen er fortsatt bearish om sine økonomiske utsikter. Vedvarende forstyrrelser i forsyningskjeden, en treg økonomi, redusert kjøpekraft i husholdningene og store varelager er pågående faktorer som påvirker detaljhandelen negativt.

Eiendomssektoren har også et pessimistisk syn på fremtiden. Med overutbud av usolgte boliger, høye boliglånsrenter og redusert kjøpekraft i husholdningene er det forventninger om nedgang i både norske boligpriser og verdier på næringseiendom.

 

Inflasjonsforventningene har nådd toppen
Finansdirektørenes inflasjonsforventninger har nådd toppen siden forrige undersøkelse. Flate marginforventninger indikerer at det er mindre sannsynlighet for at selskaper legger ekstra press på inflasjonen fremover. Finansdirektører anslår for tiden en inflasjonsrate på 4,41 % i Norge for de neste 12 månedene, som er en nedgang på 0,48 prosentpoeng fra forrige undersøkelses rekordhøye forventninger.

 

Økt M&A
Til tross for et fallende investeringssentiment, forventes fusjons- og oppkjøpsaktiviteten å øke. Vi ser en forventet økning i M&A aktivitet. CFO’ene ser ikke for seg å skulle bygge en ny fabrikk, men heller kjøpe en annens.

Til tross for et usikkert makroøkonomisk miljø, ser finansdirektørene ut til å være mer komfortable med situasjonen.
En forklaring kan være at vi har levd med disse usikkerhetene en stund og finansdirektører føler at de har tilpasset seg situasjonen. Stigende renter kan også være en forklaring på at selskaper heller ønsker egenkapitalfinansiering enn obligasjons- og banklånsfinansiering med høye rentebetalinger.

 

GenAI er på vei, cyberangrep er fortsatt en bekymring blant finansdirektører
Mens 77 % av respondentene erkjenner viktigheten av Generativ AI, har bare 16 % integrert det i forretningsstrategiene. Knapphet på ressurser ser ut til å være den primære barrieren.

Antall cyberangrep fortsetter å øke, og er en forståelig bekymring for CFOene. Mange store selskaper har blitt berørt, til tross for økte cybersikkerhetstiltak blant selskapene.

 

Bevisst forhold til klima- og bærekraft
Ifølge undersøkelsen har norske CFOer litt mindre fokus, men et mer bevisst fokus på ESG. Bedriftene har innrettet seg etter alle de pålegg som har kommet og venter nå på eventuelle nye krav som kommer. CFOenes respons kan indikere at vi har nådd ett punkt hvor bedriftene har innrettet seg etter rammene som er satt og venter nå på eventuelle nye.
 

CFO Survey 3. kvartal 2023

Les hele undersøkelsen her (PDF)

Se Thomas Eitzen fra SEB og Sjur Gaaseide fra Deloitte presenterer resultatene i CFO Survey Q3 2023 her

Tidligere versjoner av undersøkelsen:

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 23

Norske CFOer godt rustet for mørk fremtid

Publisert: 28. april 2023

I 2023s første CFO undersøkelse kommer det frem at frykten for innenlands etterspørsel er stor, mens det fortsatt er et større dataangrep som utpeker seg som den største trusselen som bekymrer de norske CFOene. Respondentene har svart på undersøkelsen i perioden mellom 13 -22. mars.

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 22

Norske finansdirektører sitter stille i båten

Publisert: 21. oktober 2022

En kraftig økning i renter og inflasjon gjør at norske finansdirektører har rekordhøye inflasjonsforventninger. Selv om finansdirektørene har et positivt syn på eget selskaps finansielle stilling, er det ikke tidspunkt for å ta økonomisk risiko, viser Deloitte og SEBs nyeste utgave av CFO Survey.

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2022

Rekordhøye inflasjonsforventninger blant norske finansdirektører

Publisert 1. april 2022

Nyslått sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal få nok å stri med i sitt første år, om man skal tro norske finansdirektører: I den ferskeste utgaven av CFO Survey oppgir de nemlig at de tror renten vil nærme seg 4 % det neste året, langt høyere enn Norges Banks prognose på 2,5 %. Høye prisforventninger til egne produkter og økte råvarekostnader er blant årsakene.

Les mer om undersøkelsen i Dagens Næringsliv: Halvparten av norske finansdirektører spår snarlig børsfall – og det går mot mindre «moro-penger»

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er, tross bekrymring for inflasjon

Publisert: 15. oktober 2021

Selv med skyhøy optimisme og stor tro på norsk økonomi, er det en ting som bekymrer norske CFO-er mer enn noen gang – nemlig tilgang på råvarer og arbeidskraft. I tillegg viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey at det er stor uenighet om det høye inflasjonsnivået vil vedvare eller ikke. 

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er: Rekordhøye forventinger 

Publisert: 26. mars 2021

Offensive finansdirektører, høye forventninger til investeringer og troen på et bedre arbeidsmarked i de fleste bransjer. Det er optimisme som preger Deloitte og SEBs CFO Survey for første kvartal i 2021. I alt har 89 finansdirektører svart på spørsmål om deres forventninger til økonomien generelt, samt utsiktene for deres egne bedrifter

Les rapporten her

Var denne siden nyttig?