Analyse

Deloittes CFO-undersøkelse

Halvårlig undersøkelse blant CFOene i Norges 500 største virksomheter

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2024


Norske CFOer er mer optimistiske

Publisert 8. mai 2024
 

Norske finansdirektører mer optimistiske – på tvers av alle bransjer. Det viser SEB og Deloittes CFO-undersøkelse for 1. kvartal 2024.

CFO-indeksen har vist en sterk bedring den siste tiden fra et lavpunkt i Q3-2022. For Q1-24 står CFO-indeksen på sterke 60,7 – et tall vi stort sett bare ser når vi er på vei ut av en krise og på vei mot noe bedre, eksempelvis post-covid og post oljekrisen. Dette gir en bred optimisme i flere bransjer.
 

Endret investeringsfokus

Siden forrige undersøkelse har det vært en merkbar endring i fokus fra å bygge opp kontanter og nedbetale gjeld til å prioritere investeringer og utbytte. Nesten halvparten av CFO-ene, omtrent 42 %, forventer å øke investeringer i det kommende året. CFO-ene indikerer at de planlegger å investere mer, ansette mer, prioritere utbytte og spare mindre. Denne veksten støttes av en høy oppfattet tilgjengelighet av bankfinansiering.
 

Inflasjonen er ikke død

Norske CFO-er forventer en inflasjonsrate på nær 4,0 % i Norge og 3,2 % i EU i det kommende året. I tillegg har de rekordhøye forventninger til vekst på OSEBX. Selv om det er flere faktorer som spiller inn, gir dataene som er gitt i denne rapporten, lite indikasjon for rentekutt i nær fremtid.
 

Bred optimisme på tvers av bransjer

I forrige CFO-undersøkelse så vi at spesielt detaljhandelen og eiendomssektoren hadde et nokså pessimistisk syn på fremtiden. Varslede prisøkninger, treg økonomi og høye boliglånsrenter var potensielt blant faktorene som var utslagsgivende. Nå ser imidlertid pessimismen ut til å ha snudd til sterk optimisme. Alle bransjer rapporterer om bedre økonomiske utsikter sammenlignet med seks måneder siden.

Eiendomssektoren viser tydelig optimisme angående fremtidsutsikter, skiftende fra netto negativ til netto positiv. Detaljhandelen er den eneste sektoren som rapporterer en netto negativ holdning til sine fremtidige økonomiske utsikter, men også her ser vi en bedring fra forrige undersøkelse. Sektoren påvirkes fremdeles betydelig av den bredere økonomien og forbrukernes utgifter. En lengre periode karakterisert av flere faktorer som reduserer forbrukernes kjøpekraft, ser ut til å ha dempet sektorens utsikter til økonomiske utsikter.

Det er bemerkelsesverdig at det har vært en markert økning i optimisme innen transport- og logistikksektoren. Denne sektoren er påvirket av faktorer som lav ordrebok (% av flåten) og vedvarende eksterne forstyrrelser som påvirker prisene, deriblant situasjonen i Rødehavet. Generelt styres sektoren primært av økonomisk utvikling og BNP-vekst, og denne oppgangen i optimisme er en indikator på fremtidig ekspansjon.
 

ESG-fatigue?

I de siste fire undersøkelsene har CFO-ene rapportert om mindre trykk fra interessenter på ESG. Denne trenden står i kontrast til de økende kravene om mer omfattende ESG-rapportering. Kanskje er det slik at ESG nå er en så integrert del av virksomheten at det er blitt dagligdags?
 

Håndterbare barrierer

De primære bekymringene blant CFO-ene dreier seg hovedsakelig om økt ransomware og cyberangrep, samt utviklingen av Russlands invasjon av Ukraina og uforutsigbar inflasjon.

62 % av respondentene tror at geopolitiske risikoer vil hindre evne deres til å oppnå strategiske mål til en viss grad, mens 33 % svarer en moderat innvirkning. Kun 3 % av respondentene forventer en stor grad av hindring, noe som antyder at de fleste CFO-ene ser på geopolitiske risikoer som håndterbare.
 

Les mer om undersøkelsen i Dagens Næringsliv.

CFO Survey 1. kvartal 2024

Les hele undersøkelsen her (PDF)

Tidligere versjoner av undersøkelsen:

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2023

Norske CFOer er mer optimistiske

Publisert 23. oktober 2023

Norske finansdirektører mer optimistiske, tross dempede forventninger til fremtiden. Det viser SEB og Deloittes CFO-undersøkelse for 3 kvartal 2023.

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2023

Norske CFOer godt rustet for mørk fremtid

Publisert: 28. april 2023

I 2023s første CFO undersøkelse kommer det frem at frykten for innenlands etterspørsel er stor, mens det fortsatt er et større dataangrep som utpeker seg som den største trusselen som bekymrer de norske CFOene. Respondentene har svart på undersøkelsen i perioden mellom 13 -22. mars.

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2022

Norske finansdirektører sitter stille i båten

Publisert: 21. oktober 2022

En kraftig økning i renter og inflasjon gjør at norske finansdirektører har rekordhøye inflasjonsforventninger. Selv om finansdirektørene har et positivt syn på eget selskaps finansielle stilling, er det ikke tidspunkt for å ta økonomisk risiko, viser Deloitte og SEBs nyeste utgave av CFO Survey.

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2022

Rekordhøye inflasjonsforventninger blant norske finansdirektører

Publisert 1. april 2022

Nyslått sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal få nok å stri med i sitt første år, om man skal tro norske finansdirektører: I den ferskeste utgaven av CFO Survey oppgir de nemlig at de tror renten vil nærme seg 4 % det neste året, langt høyere enn Norges Banks prognose på 2,5 %. Høye prisforventninger til egne produkter og økte råvarekostnader er blant årsakene.

Les mer om undersøkelsen i Dagens Næringsliv: Halvparten av norske finansdirektører spår snarlig børsfall – og det går mot mindre «moro-penger»

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er, tross bekrymring for inflasjon

Publisert: 15. oktober 2021

Selv med skyhøy optimisme og stor tro på norsk økonomi, er det en ting som bekymrer norske CFO-er mer enn noen gang – nemlig tilgang på råvarer og arbeidskraft. I tillegg viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey at det er stor uenighet om det høye inflasjonsnivået vil vedvare eller ikke. 

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er: Rekordhøye forventinger 

Publisert: 26. mars 2021

Offensive finansdirektører, høye forventninger til investeringer og troen på et bedre arbeidsmarked i de fleste bransjer. Det er optimisme som preger Deloitte og SEBs CFO Survey for første kvartal i 2021. I alt har 89 finansdirektører svart på spørsmål om deres forventninger til økonomien generelt, samt utsiktene for deres egne bedrifter

Les rapporten her

Var denne siden nyttig?