Analyse

Naturavtalen og norsk næringsliv

Naturkrisens betydning for din bedrift

Naturavtalen er vedtatt. Under COP15 i Montreal, Canada, ble 196 land enige om avtalen som skal verne naturen, også kalt "Parisavtalen for naturen".

På oppdrag fra WWF har Deloitte utarbeidet en rapport om Naturavtalens betydning for norsk næringsliv. 

 

Norske bedrifter vil påvirkes

Avtalen er et internasjonalt rammeverk som skal gi løsningene på det som ødelegger naturen gjennom konkrete mål og handlinger for alle samfunnets sektorer. Den nye avtalen vil derfor kunne påvirke din bedrift og det norske næringslivet. Rapporten viser at det er gode økonomiske argumenter for å ta vare på naturen. Norge vil ha en betydelig redusert risiko for tapt verdiskaping frem mot 2050 i et scenario hvor verden tar vare på naturen og bevarer økosystemtjenestene våre i enda større grad enn vi gjør i dag.

EUs høye ambisjoner til arbeidet med natur, uavhengig av Naturavtalen, vil tilsi at Norge og norske bedrifter vil kunne måtte etterleve høyere krav til å bevare naturen, enn det som besluttes internasjonalt gjennom Naturavtalen. Her kan norske bedrifter særlig påvirkes på tre måter:

  • Gjennom EUs naturmangfoldsstrategi og EUs grønne giv
  • Gjennom EU-taksonomien
  • Gjennom at EU setter krav som påvirker Norges største eksportmarked

Naturavtalens betydning for norsk næringsliv

Last ned rapporten her (PDF)

Nye forretnings- og investeringsmuligheter

Rapporten trekker frem muligheter for naturpositive forretningsmodeller, for eksempel såkalte naturbaserte løsninger som bygger på naturens egne prosesser. Rapporten gir også bedrifter en god innføring i hvordan de komme i gang med arbeidet med naturrisiko, som i korte trekk handler om å analysere og prioritere naturrisiko.

  • Sette mål for natur og forplikte SBT for natur i tråd med klimamål
  • Rapportere på naturmål- og risiko
Fra venstre: Anders Magnus Løken, Deloitte, Karoline Andaur, WWF, Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Sjur Gaaseide, Deloitte. Foto: WWF

Se opptaket

Tjenester: Klima og bærekraft

Var denne siden nyttig?