Våre medarbeidere

Anders Magnus Løken

Director

Anders Magnus Løken

Anders Magnus leder bærekraft og analyse i Deloitte Risk Advisory i Norge.

Sivilingeniør med lang erfaring i bruk av data og analyse for å forbedre styring, redusere risiko og ta bedre og mer bærekraftige beslutninger.

Jobber til daglig med en stor bredde av problemstillinger der analyse og evaluering er sentralt:
- Sirkulærøkonomi og produsentansvar, spesielt innen plast.
- Prosjektevalueringer og -revisjoner
- Bruk av data og analytics til å effektivisere internkontroll
- Leverandørstyring
- ESG og klima (SBT, TCFD, EU Taxonomy)

Anders Magnus Løken