Våre medarbeidere

Anders Magnus Løken

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus Løken

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft:

  • Han har lang erfaring som prosjektleder for utredninger innen sirkulær økonomi, gjenvinning, anskaffelser og offentlige investeringer.  
  • Han leder arbeidet med natur og naturrisiko og innføring av nye krav og rammeverk på området, som TNFD og LEAP-metodikken, og rapporteringskrav i ESRS.
  • Han har erfaring fra dekarboniseringsveikart (net zero) og bruk av vitenskapsbaserte mål (SBT) og vekt på utslipp i verdikjeden (Scope 3)
  • Han har ledet arbeid med å lage rutiner og verktøy for ansvarlige leverandørkjeder, herunder due dilligence, revisjoner og risikoanalyser/aktsomhetsvurderinger.
  • For investorer og finansielle aktører har han lang erfaring med social impact vurderinger, spesielt for sosiale entreprenører, ESG Due Dilligence og ESG Scoring og bruk av ESG data. 
Anders Magnus Løken