Assurance

Deloitte tilbyr en rekke Assurance-tjenester som bidrar til å skape verdi for virksomheter i endring. Vi bistår våre kunder innen områder som IFRS, børsnoteringsprosessen, utvikling og digitalisering av økonomi- og regnskapsfunksjonen, samt innenfor integrert rapportering og bærekraft.