IFRS

Revisjon

Deloitte gir klienter informasjon om siste utvikling innen IFRS og bidrar med kvalifisert rådgivning om komplekse IFRS-problemstillinger.