Hva er IFRS?

Artikkel

Hva er IFRS?

IFRS står for International Financial Reporting Standards og er internasjonale regnskapsstandarder utgitt etter 2001 International Accounting Standards Board (IASB).

Hvem må forholde seg til IFRS?

Det er i hovedsak børsnoterte foretak som er pliktet til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS. I tillegg er foretak som ikke er børsnotert, men som har notert gjeldspapirer på Oslo Børs, også pliktig.

IFRS overstyrer regnskapsloven, i den forstand at et foretak som avlegger regnskap etter IFRS, ikke er bundet av regnskapslovens regler på områder som er regulert av IFRS.

Hvorfor IFRS?

Formålet med IFRS er å regulere de regnskapsopplysningene som internasjonale selskaper legger fram. Dette gjør at man kan sikre at de økonomiske forholdene blir mer transparente, og dermed kan man enklere samarbeide over landegrensene.

Hovedforskjellen mellom IFRS og regnskapsloven

Den største forskjellen mellom IFRS og regnskapsloven er at IFRS er balanseorientert, mens regnskapsloven er resultatorientert. Det vil si at ved bruk av IFRS, skal det kun regnskapsførers poster som oppfyller kriteriene for eiendeler og gjeld i balansen, mens resten skal føres i resultatregnskapet.

Hold deg oppdatert på IFRS

Se de siste nyhetene

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Var denne siden nyttig?