Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2017

1. januar–31. mars 2017

IASB har vedtatt endringer knyttet til det årlige forbedringsprosjektet 2014–2016, foreslår endringer i IFRS 8 og IAS 34, og har publisert et høringsutkast om årlig forbedringsprosjekt 2015–2017.