Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2017

1. juli–30. september 2017

Nyheter om IAS 8, IAS 1, APM, IFRS 16 og IFRS 9 med mer.