Artikkel

Hva er IFRS?

IFRS står for International Financial Reporting Standards og er internasjonale regnskapsstandarder utgitt etter 2001 International Accounting Standards Board (IASB).

IFRS står for International Financial Reporting Standards og er internasjonale regnskapsstandarder utgitt etter 2001 International Accounting Standards Board (IASB).