Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2017

1. oktober–31. desember 2017

Nyheter om IFRS 9 Finansielle Instrumenter, IAS 28, det årlige forbedringsprosjektet 2015–2017 og ESMAs fokusområder med mer.