Tjenester

ESG-rapportering og taksonomi

Med økende oppmerksomhet på miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG*), øker behovet for å være transparent og presentere ikke-finansiell informasjon som både er verifiserbar, sammenlignbar og fullstendig.

Myndigheter og standardsettere arbeider med å utvikle og pålegge ytterligere krav til bærekraftrapportering. Samtidig ber investorer om sammenlignbare ikke-finansielle data, mens kunder og ansatte forventer at virksomheter skal demonstrere hvordan bærekraftstrategien realiseres. 

Når bedrifter og organisasjoner blir møtt med flere ulike krav til bærekraftig verdiskaping og forventninger fra sine interessenter, kan det være vanskelig å navigere i det komplekse landskapet av internasjonale standarder og rammeverk. Som et globalt selskap som sitter tett på disse problemstillingene er Deloitte unikt posisjonert for å hjelpe deg med dette.

*ESG - Environmental, Social and Governance.

Bærekraftsrapportering i Norges 50 største virksomheter i 2022.

Som leder bør du stille deg følgende spørsmål:

 • Hvilke ESG-indikatorer og rapporteringsstandarder er relevante, og hvordan bruker vi dem for å best svare ut informasjonsbehovet virksomheten står ovenfor? (f.eks. GRI, SASB, TCFD og EUs Non-financial Reporting Directive/Corporate Sustainability Reporting Directive)
 • Hvordan måler vi miljømessig og samfunnsmessig påvirkning?
 • Reflekterer målingen den mest sentrale påvirkningen selskapet har?
 • Hvordan kommuniserer vi bærekraft og ESG-resultater?
 • Hvordan hentes data inn?
 • Hvilke systemer benyttes i rapporteringsprosessen?
 • Kan vi stole på dataen som nå hentes inn?
 • Er dataen fullstendig, tilstrekkelig kontrollert og verfisert?
 • Hvilke analyseløsninger kan vi bruke for å sikre beslutningsrelevant informasjon? 

Slik kan vi hjelpe deg

Med mange års erfaring innenfor finansiell og ikke-finansiell rapportering, hjelper vi våre kunder med å integrere bærekraft i virksomhetsstyring, i virksomhetsrapportering og i ekstern kommunikasjon. Hvis du ønsker å bli mer bærekraftig, transparent og datadrevet, kan vi hjelpe deg med å:

 • Utvikle robuste ESG- og bærekraftindikatorer
 • Velge og tilpasse rapporteringsrammeverk som måler vesentlig miljømessig- og samfunnsmessig påvirkning, samt aktsomhetsvurderinger
 • Utforme prosesser for datainnhenting og interne kontrollsystemer
 • Øke verdien og validiteten av ikke-finansiell informasjon ved å revidere og attestere informasjonen
 • Styrke kommunikasjonen av dine resultater både internt og eksternt på en troverdig måte

 

Tjenester: Klima og bærekraft

Kontakt oss:

Guro Magnetun Heimvik

Guro Magnetun Heimvik

Partner

Guro har jobbet i Deloitte i 15 år og er i dag leder for bærekraft klima- og bærekraftstjenester i Audit & Assurance Norge og Nordisk ESG Assurance leder. Guro er statsautorisert revisor, og har lang ... Mer

Siri Christine Rosenblad

Siri Christine Rosenblad

Director | Audit & Assurance

Siri er statsautorisert revisor med lang erfaring fra både fagavdelingen, revisjon og rådgivningsvirksomheten i Deloitte. Siri har et særskilt fagansvar i Deloitte Norge for bærekraftsrapportering, og... Mer

Kontakt oss på Vestlandet

Jill Osa-Svanberg

Jill Osa-Svanberg

Partner

Jill er partner i Audit & Assurance ved vårt kontor i Bergen. Hun er leder for bærekraftsrapportering for Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag og har nasjonalt ansvar for bærekraftsattestasjoner. Gj... Mer

Leder for Klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus Løken

Anders Magnus Løken

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft: Han har lang erfaring som prosje... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.