Sparebankrapporten

Rapport

Sparebankrapporten 2022 - mot mer utfordrende tider?

Utvikling i markedsstruktur, finansielle nøkkeltall og M&A

2021 ble enda et godt år for sparebankene. Fortsatt sterk utlånsvekst og lave tap bidro til solid lønnsomhet, på tross av at rentemarginene fortsatte å falle. Renteøkningene i 2022 gjør at man kan forvente en normalisering av rentemarginene fremover, samtidig som den makroøkonomiske utviklingen kan føre til at sparebankene går inn i mer krevende tider, med lavere utlånsvekst.

Publisert 1. november 2022

Innstramming av og økt kompleksitet i de regulatoriske kravene vil fortsette å stjele ressurser og oppmerksomhet fra forretningsutvikling og strategiarbeid.

I Sparebankrapporten 2022 trekker vi frem noen strategiske tema vi mener er dagsaktuelle for sparebankene, slik som bærekraftig finans (EU-taksonomien), kundeutbytte og fusjoner. Fusjoner øker i relevans dersom det viser seg å bli vanskeligere tider for sparebankene, og å gjennomføre fusjon kan bli viktig for at man fortsatt kan utføre sin samfunnsoppgave som sparebank på en god måte.

 

Last ned rapporten ved å fylle ut skjemaet under:

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Tidligere rapporter

2021

Sparebankrapporten 2021 - utvikling i markedsstruktur, finansielle nøkkeltall og M&A.

Den nesten 200 år gamle sparebankmodellen står fremdeles sterkt. Siden finanskrisen har sparebankene tatt markedsandeler i et raskt voksende utlånsmarked, viser Deloittes sparebankrapport.

Download the report

Sparebankrapporten 2021 - utvikling i markedsstruktur, finansielle nøkkeltall og M&A.
Var denne siden nyttig?