Trender

TMT Predictions 2023

Dette er årets spådommer

Deloittes årlige TMT Predictions-rapport gir innsikt i prognoser og utviklingstrekk innenfor teknologi, media og telekommunikasjon. I 2023-utgaven ser vi på hvordan årets trender kan påvirke næringsliv og forbrukere, her er noen av høydepunktene.

Utbredelsen av reklamefinansierte strømmetjenester (AVOD)

Deloitte spår at større og tidligere reklamefrie strømmetjenester kan begynne å tilby reklamefinansiert strømming. Vi forventer at større abonnementsbaserte strømmetjenester i de modne markedene vil lansere et reklamefinansiert tilbud som et utfyllende alternativ til reklamefri strømming.

Innen utgangen av 2024 spår vi at halvparten av disse tjenesteleverandørene også vil ha lansert en gratis, reklamefinansiert TV-strømmetjeneste (free ad-supported TV service, FAST). Innen 2030 spår vi at de fleste abonnementsbaserte strømmetjenester vil være helt eller delvis reklamefinansiert.
 

Forbrukere må abonnere på flere og flere strømmetjenester for å få tilgang til det mest ettertraktede innholdet, og da øker totalkostnaden for strømming. Forbrukere vil da være mer tilbøyelige til å se reklame for å få en rabattert eller gratis strømmetjeneste.
 

Joachim Gullaksen, leder for Technology, Media & Telecommunications i Deloitte Norge.

 

Den sterke veksten i kjøp av sportsrettigheter blant strømmeaktører – vi forventer en rekordhøy omsetning på seks milliarder dollar i 2023

Leverandørene av strømmetjenester bruker milliarder av dollar på direktesendt sport. De har kjøpt rettigheter over hele spekteret av sportsarrangementer for å kunne tiltrekke seg, beholde og tjene penger på publikum med dette populære innholdet. Vi spår at leverandørene av strømmetjenester kan komme til å bruke mer enn 6 milliarder dollar på sportsrettigheter i de største globale markedene i 2023. For å sette det i perspektiv, var de kombinerte utgiftene til innhold for alle leverandørene av strømmetjenester om lag 50 milliarder dollar i 2021.


Økt bruk av frittstående, mobile 5G-nettverk i bedriftsmarkedet - vi forventer dobling av antall mobilnettoperatører som investerer i selvstendige 5G nettverk

Med sin nye, virtualiserte og skysentrerte yteevne vil frittstående, mobile 5G-nettverk føre til omveltninger som kan få tidligere fremskritt innenfor trådløs teknologi som 2G, 3G og 4G til å virke beskjedne til sammenligning. Vi forventer at antall mobilnettoperatører som investerer i frittstående 5G-nettverk - med testing, planlagt implementering og faktisk gjennomføring - vil doble seg fra mer enn 100 operatører i 2022 til minst 200 innen utgangen av 2023.


Fremveksten av «billig-smartphone» – 5G smarttelefoner til under 100 dollar

5G smarttelefoner til under 100 dollar er klare til å tilby avansert teknologi til forbrukere over hele verden, med programvare-, reklame- og innholdssalg som inntektskilde. Milliarder av mennesker i verden har ikke tilgang til noen smarttelefon, og hvertfall ikke med 5G. For mange har kostnaden vært det største hinderet, frem til nå.

Vi spår at i løpet av 2023 vil vi se lanseringen av de første 5G smarttelefonene til under 100 dollar. Disse telefonene vil sannsynligvis kun representere en liten del av det totale smarttelefonsalget, men kommer til å bidra til å gjøre 5G tilgjengelig til nesten alle forbrukere i nesten alle markedene, og bidra til å implementere 5G rundt i verden.    


Halvledere og chip-design med kunstig intelligens

Chip-selskapene bruker kunstig intelligens (AI) for å designe chipene raskere, billigere og mer effektivt. Vi spår at verdens ledende halvlederselskaper kan komme til å bruke 300 millioner dollar på interne og tredjeparts-verktøy med kunstig intelligens for å designe chiper i 2023, og at det tallet kan øke med 20 prosent årlig de neste fire årene til å overstige 500 millioner dollar i 2026. Designverktøy med kunstig intelligens gjør at chip-produsentene kan flytte grensene for Moores lov, spare tid og penger, og til og med dra eldre chip-design inn i den moderne tid.

Halvledere laget av høyeffektive materialer tar utviklingen av chiper opp på et nytt nivå. Disse materialene – hovedsakelig galliumnitrid og silisiumkarbid – erstatter silikon, og er egnet for det høye spenningsnivået, effektnivået og robustheten som trengs i stadig mer vanlige produkter som batterier til elbiler, supereffektive ladere til forbrukerelektronikk, kraftige solcellepaneler, avanserte militære applikasjoner, romteknologi og kjernekraft. Vi spår at chiper laget av høyeffektive halvledermaterialer til sammen kan selge for 3,3 milliarder dollar i 2023, noe som er en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med 2022. Veksten i denne typen chiper, som kollektivt er kjent som høyeffektive sammensatte halvledere, ventes å øke til nærmere 60 prosent i 2024, og potensielt generere mer enn 5 milliarder dollar i inntekter.


Trender innen oppkjøp og salg av aktører blant teknologi-, og spillselskaper

Vi spår at antall fusjoner og oppkjøp blant videospill-selskapene vil fortsette å øke med om lag 25 prosent i 2023, altså i noe lavere takt enn den estimerte kvartalsvise veksten på 30 prosent i 2022. Videospill-tjenester, opplevelser og forretningsmodeller er gjenstand for innovasjon, og forsyningskjedene for spillkonsoller åpner opp for å møte en økende etterspørsel etter neste generasjons opplevelser, og mange forventede spill som ble forsinket i 2022, som nå vil nå ut til spillerne i året som kommer.

TMT Predictions 2023

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?