Trender

TMT Predictions 2024

Tre temaer dominerer Deloittes TMT Predictions-rapport for 2024; generativ AI, bærekraft og inntektsgenerering.

TMT Predictions-rapportene gir innsikt i utviklingstrekk og spådommer innenfor teknologi, media og telekommunikasjon. Vi ser på hvordan årets trender kan påvirke næringsliv og forbrukere. Her er noen av de viktigste trendene for 2024.

Generativ AI

Generativ AI og bedriftsprogramvare: Hvilke muligheter har vi for å øke inntekter?

Generativ AI blir en del av bedrifters programvare, men vi kan vente oss konkurranse mellom leverandører som ønsker å ta betalt per bruker, og IT-avdelinger som mener generativ AI-funksjoner burde være gratis.

Vi tror nesten alle selskaper som selger programvare vil inkludere AI i minst noen av deres produkter dette året, gjennom varierte betalingsformer. Videre tror vi potensialet for økte inntekter for programvareselskaper vil ligge på rundt 10 milliarder amerikanske dollar innen utgangen av 2024.

 

Bedrifter tar kontroll: Generativ AI trenes opp på private selskapsdata
Flere av selskapene som ønsker å redusere risikoen som ligger i å trene modeller på offentlig data, forventes å trene generativ AI på egen data for å øke produktivitet, optimalisere kostnader og for å få tilgang på kompleks informasjon. I 2024 tror Deloitte at selskapenes kostander knyttet til AI vil øke med 30 prosent.

 

Når generativ AI møter EU -reguleringer, blir bedriftene mer pragmatiske
I 2024 vil vi trolig se en balanse mellom regulatorisk etterlevelse og dyrkingen av innovasjon i generativ AI. Med klare reguleringer kan selskaper og leverandører endelig fortsette innovasjon og utvikling under trygge rammer.

For generativ AI kan klare regulatoriske retningslinjer gi trygghet slik at leverandører, kunder og sluttbrukere kan investere i teknologi. Det forventes at EU skal tilrettelegge for en global regulering for generativ AI i 2024, som kan påvirke egne markeder og fungere som en mal for andre regioner. I 2024 forventes det at to reguleringer skal være med på å forme generativ AI, henholdsvis GDPR og EUs AI Act.
 

 

Bærekraft

Kan mangel på materiale og leverandørutfordringer true teknologifremtiden?

Med økende grad av utfordringer knyttet til handel og høy etterspørsel, kan resirkulering av elektronisk avfall, digitale forsyningsnettverk og en helhetlig tilnærming til en bærekraftig forsyningskjede hjelpe på mellomlang sikt.

Deloitte tror at flere regioner vil gå tom for gallium, og kanskje også germanium i 2024. I tillegg tror vi at vi vil begynne å se en mangel på sjeldne jordarter innen 2025, som igjen kan påvirke mange ulike industrier. Disse industriene, som delvis er avhengig av råmaterialene, har en estimert årlig markedsverdi på 160 milliarder amerikanske dollar. Hvis handelsrestriksjoner mellom Kina og Vesten eskaleres ytterligere, kan teknologi- og chipindustrien styrke forsyningskjedens motstandskraft. Dette vil trolig gjøres gjennom å øke investeringene i resirkulering av elektronisk avfall, digitale forsyningsnettverk og lagring og bærekraftig produksjon av halvledere.

 

Media, underholdning og sport

Elitesport for kvinner: Bryter milliardbarrieren

Økt interesse fra publikum, kringkastere og kommersielle samarbeidspartnere, har ført til stor vekst i inntektene til elitesport for kvinner. Hvordan kan selskapene fortsette å akselerere denne veksten?

Elitesport for kvinner forventes å bryte milliardbarrieren i inntekter for første gang i 2024, drevet av nye sponsoravtaler, økende TV- og strømmerettigheter, og rekordhøye publikumstall. Det forventes at inntektene blir tre ganger høyere enn i 2021, og de ledende sportsgrenene vil trolig være fotball og basketball. Med flere investeringer i elitesport for kvinner, vil prestasjonene og standardene også forbedres - en positiv effekt som vil øke inntektene.

«2024 vil trolig bli året der vi ser enda mer på elitesport for kvinner. I dag har finaler og semifinaler relativt gode tall, men vi tror det blir en økning også utenom de store toppene, og de vil få bedre sendetider på TV», sier Joachim Gullaksen, bransjeleder for Teknologi, Media og Telecom i Deloitte Consulting Norge.

 

Tegn abonnementer og strøm: Forbrukermarkedet for lydunderholdning forventes å samle enda flere lyttere i 2024, men inntektene kan likevel forbli beskjedne.

Deloitte tror at flere forbrukere globalt vil strømme musikk og lytte til podkast, lydbøker og radio i 2024. Vi tror det globale markedet for lydunderholdning kommer til å passere 75 milliarder amerikanske dollar i 2024, en økning på 7 prosent på tvers av de fire formatene. Det finnes vekstpotensialer, spesielt innen podkast, der årlig inntekt per bruker ligger bak de andre tre kategoriene.

«Omsetning fra podkast fortsetter dog å utgjøre en veldig liten del liten av dette globale markedet, estimert i under 5 prosent, eller 3,5 milliarder amerikanske dollar» sier Gullaksen.

 

Telekom og teknologi

Ingen økning i bithastigheter for digitale apper på kort sikt: Nærmer vi oss en periode med stabilt bredbånd?

I noen deler av verden vil forbrukerne potensielt ha bredbåndsteknologien de trenger i 2024. Det forventes at de ønsker bedre internett-tilkobling, men ikke nødvendigvis raskere internett.

Etterspørselen etter raskere internett fremfor faste nettverk har vært gjeldende i det meste av internetts historie, men nå kan det hende at vi ser en endring. Deloitte tror at mer enn 90 prosent av de mest brukte nettapplikasjonene på faste bredbåndsnettverk i utviklede markeder i 2024, vil ha den samme leverandøranbefalte bitrate som i 2023. Videre tror vi at minst 80 prosent av disse applikasjonene ikke vil se noen økning til anbefalt bitrate mellom 2023 og 2025. Over lenger tid kan bitraten for noen av de mest populære applikasjonene reduseres som følge av bedre komprimering.

«Videostrømmen fortsetter å være den digitale aktiviteten vår som krever mest bredbåndsaktivitet. De fleste av oss fortsetter å strømme i opptil HD kvalitet, mens mindretallet strømmer i 4K eller mer, både video og sport, som krever mye mer kapasitet. I tillegg konsumeres mye innhold over mindre skjermer som smarttelefon og PC samtidig som komprimering blir stadig mer effektivt», sier Gullaksen.

 

Autentiseringteknologi kan øke smarttelefonens nytte
Smarttelefoner kan hjelpe deg med sikker og trygg innlogging, kontaktløs betaling og tilgangsstyring – enten det er tilgang til bilen, huset ditt eller i passkontrollen. Med økt bekymring rundt sikkerhet, vil behovet for autentisering styrke smarttelefonens status som den ultimate nøkkelen: Praktisk og effektiv gjennom riktig størrelse, brukervennlighet, tilkobling og tillit. Smarttelefonen forventes å være den mest verdifulle forbrukerenheten i 2024 og de raske, innebygde og sikre biometriske autentiseringsfunksjonene brukes i økende grad av allmennheten.

TMT Predictions 2024

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?