Om oss

Vår klima- og miljøpolicy

Deloitte har som policy å håndtere påvirkning på klima og miljø fra vår virksomhet og verdikjede, med mål om å redusere risiko og utnytte muligheter knyttet til klima og miljø.

Vi forplikter oss til å:
 • Oppnå netto null klimagassutslipp innen 2030
 • Sørge for at styring av bærekraft forankres på toppledernivå og integreres i våre forretningsprosesser
 • Evaluere framdrift og rapportere offentlig på våre mål for miljø og klima (inkludert vitenskapelige mål for klimagassutslipp i samsvar med 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen)
 • Kompensere for klimagassutslipp vi ikke kan eliminere
 • Prioritere energi- og vanneffektivitet ved utforming, oppussing og drift av våre kontorer
 • Sikre godt inneklima og luftkvalitet for å bidra til helse og trivsel
 • Bruke ressurser og håndtere avfall i henhold til prinsipper for sirkulærøkonomi
 • Redusere våre klimagassutslipp knyttet til forretningsreiser
 • Påvirke og samarbeide med våre leverandører for å redusere klimagassutslipp og annen miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden
 • Kartlegge hvilken påvirkning vår virksomhet og leverandørkjede har på biologisk mangfold og sette relevante mål
 • Informere våre ansatte om deres påvirkning på miljøet og gi dem mulighet til å bidra til å redusere klimagassutslipp både i arbeids- og privatliv
 • Samarbeide med våre eksterne interessenter for å utvikle og samarbeide om klimaløsninger som stimulerer den grønne økonomien
I tillegg skal vi:
 • Etterleve alle relevante lovkrav knyttet til klima og miljø
 • Sikre rutiner som reduserer risiko for forurensning
 • Arbeide for kontinuerlig forbedring av våre prosedyrer og resultater innenfor klima og miljø
 • Sørge for tydelig kommunikasjon internt og eksternt om vårt klima- og miljøarbeid

Denne policyen vil gjennomgås og oppdateres ved behov og minimum årlig.

Les mer om våre klimatiltak og bærekraftsarbeid
 

Var denne siden nyttig?