Deloitte Grimstad

Deloitte på innsiden

Deloitte Grimstad

Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Deloitte Sørlandet har kontorer i Kristiansand, Grimstad og Lyngdal. Her har vi til sammen ca. 50 medarbeidere, herav 7 advokater og advokatfullmektiger som arbeider integrert og bistår våre klienter innen fagområdene revisjon, konsulenttjenester, skatt og avgift, transaksjoner og alminnelig forretningsrett.

Gjennom våre regionskontorer er Deloitte tilstede ved strategiske steder i store deler av landet. I tillegg til sterk lokal tilknytning er Deloittes måte å jobbe på nasjonalt fokusert. Det betyr at vi utfører oppdrag for våre klienter uavhengig av geografi og kontorstruktur.

Deloittes virksomhet på Sørlandet består av kontorer i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad. Vi er ca. 50 partnere og medarbeidere, herav 7 advokater og advokatfullmektiger, som arbeider integrert og bistår våre klienter innen fagområdene revisjon, konsulenttjenester, skatt og avgift, transaksjoner og alminnelig forretningsrett. Som et av de ledende revisjons- og rådgivningsselskapene i vårt primære nedslagsfelt spiller vi en viktig rolle i både lokalsamfunnet og næringslivet i regionen.

Med ca 1.600 selskaper på kundelisten på Sørlandet, har vi kunnskap om og erfaring med de fleste bransjer. Vår filosofi er at uansett størrelse og kundeforhold, skal våre kunder oppleve å bli ivaretatt på en faglig, profesjonell og personlig måte.

Lokal støttespiller

Det er både nødvendig og nyttig at kundene våre fortløpende holdes oppdatert innen ulike fagområder. Derfor arrangerer vi kontinuerlig fagdager, kundeseminarer og frokostmøter på Sørlandet. Vi støtter opp om ulike tiltak og arrangementer i området

Skreddersydd husadvokatordning for din bedrift

Trenger din bedrift en husadvokat som gir deg forretningsjuridisk bistand i den daglige driften? Deloitte Advokatfirma Sørlandet skreddersyr en behovsbasert husadvokatordning for din bedrift til fast pris. Lær mer her.

Kontakt oss

Arendalsveien 2
4878 Grimstad

Tlf.: +47 38 12 27 22

Var denne siden nyttig?