Deloitte Haugesund | Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Om oss

Deloitte Haugesund

Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Deloitte ønsker å ha en viktig rolle i både lokalsamfunnet og næringslivet i regionene. Vi leverer kortreiste tjenester, lokal forankring, regional kompetanse og globale referanser.

Gjennom våre regionskontorer er Deloitte tilstede ved strategiske steder i store deler av landet. I tillegg til sterk lokal tilknytning er Deloittes måte å jobbe på nasjonalt fokusert. Det betyr at vi utfører oppdrag for våre klienter uavhengig av geografi og kontorstruktur.

Historie 

Deloittes kontor i Haugesund ble etablert høsten 1995. Til sammen er vi i underkant av 50 revisorer, advokater og sekretærer, som årlig betjener ca. 2.500 små og store kunder. Haugesund Revisjonsinstitutt, som gikk inn i Deloitte i 2000, har en historie tilbake til begynnelsen av 1900-tallet.

Med den meget kvalifiserte stab vi har både lokalt, gjennom vår posisjon som del av Deloitte i Norge og gjennom vårt globale selskap, har vi gode forutsetninger til å kunne bistå alle våre kunder, store og små, slik at de opplever å bli ivaretatt på en faglig, profesjonell og personlig måte.

Lokal støttespiller 

Deloitte i Haugesund er det største lokale fagmiljøet innen økonomisk rådgivning og forretningsjus.

Det er både nødvendig og nyttig at kundene våre fortløpende holdes oppdatert innen ulike fagområder. Derfor arrangerer vi kontinuerlig fagdager, kundeseminarer og frokostmøter.

Lokalt kulturliv og arrangementer av ulike slag er avhengig av en stor dugnadsinnsats kombinert med økonomisk støtte fra lokalt næringsliv. Deloitte støtter en rekke lokale arrangement, lag og foreninger, som bidrar til å styrke Deloitte sin posisjon i lokalsamfunnet og næringslivet. Et levende og mangfoldig lokalsamfunn er også en viktig brikke i vårt arbeid med å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne.

Her finner du oss

Sundgaten 119
5527 Haugesund
Vis i kart

Postboks 528
5501 Haugesund

Tlf: +47 52 70 25 40
E-post: eholstlarsen@deloitte.no

Var denne siden nyttig?