Center for the Edge

Connect edges to accelerate impact

Tankesmien Center for the Edge utforsker mulighetene som oppstår i randsonen av ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye organisasjonsformer. Vi utvikler ny forskning, nye tilnærminger til transformasjon, og er sparringspartner for toppledere over hele verden.

Read more