Effektivisering av rapporteringsprosessen - webinar

Artikkel

Hvordan effektivisere rapporteringsprosessen?        

Webinaropptak

Med utgangspunkt i Deloittes undersøkelse om regnskapsavslutning og rapportering deler vi på dette webinaret vår innsikt i enkle verktøy som økonomiavdelingen kan implementere for å effektivisere arbeidet sitt, og som vil bedre kvaliteten i leveransene knyttet til regnskapsavslutnings- og rapporteringsprosessen.

Vi går igjennom et PowerBI case som viser hvordan økonomifunksjonen enkelt kan ta i bruk verktøyet, samt fordeler av dette.

Agenda:

  • Hvor er vi i dag?
  • Regnskapsavslutnings- & rapporteringsprosessen
  • Mot en ny normal?
    - Virtuell rapportering
  • Case-gjennomgang
    - Power BI

Deloitte Norge Audit & Assurance

Les mer her
Var denne siden nyttig?