Goal 13 Impact Platform - Funn fra næringslivets klimaarbeid

Artikkel

Webinaropptak: Funn fra næringslivets klimaarbeid

Goal 13 Impact Platform

I november samler COP26 parter fra hele verden for å akselerere tiltakene som gjør at vi når målene i Parisavtalen og FNs konvensjon om klimaendringer. For å få fart på løsningene må flere dele og lære av hverandre.


På dette webinaret, arrangert i samarbeid med Skift, får du innsikt i funn fra næringslivest klimaarbeid, økt kunnskap om COP26 og mulighet til å bli bedre kjent med Goal 13 Impact Platform. 

Du får blant annet høre spennende diskusjoner knyttet til spørsmål som:

  • Hvordan kan norske virksomheter sette seg mer ambisiøse klimamål i øvrige deler av verdikjeden, og ikke bare i egen virksomhet?
  • Beveger norske myndigheter seg for langsomt i kampen mot klimaendringene?
  • Er internasjonale klimareguleringer rett og slett for komplekse?
     

Webinarinnhold:

- Velkommen v/ Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge, og Bjørn Kj Haugland, CEO i Skift Norge

- UKs motivasjon for å være vertskap for COP26, hva COP26 er og hva man skal oppnå på arrangementet v/ den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood

- Presentasjon av Goal 13 Impact Platform og gjennomgang av funn så langt v/ Hanne Solem, Head of Sustainability og Øyvind Fredriksen, Senior Consultant i Deloitte Norge

- Paneldiskusjon om funnene i Goal 13 Impact Platform v/ Maria Borge Andreassen, kommersiell direktør i Jernia, Frode Hvattum, Chief of strategy and sustainability i Ruter og Nils Kristian Liveng-Ness, viseadministrerende direktør i Microsoft Norge.

- Norges rolle knyttet til COP26 samt kommentarer til funnene i plattformen v/ Henrik Hallgrim Eriksen, forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene i Klima- og miljødepartementet

På Deloittes «Goal 13 Impact Platform» er mange løsninger fra næringslivet allerede tilgjengelig. Over 20 norske bedrifter har latt seg intervjue og har presentert initiativer, tiltak og barrierer for å lykkes med sitt klimaarbeid.

Ønsker din bedrift å dele erfaringer om eget klimaarbeid?

Meld din interesse her!

Om Global 13 Impact Platform

På nettstedet Goal 13 Impact Platform samarbeider Deloitte og Skift – Næringslivets klimaledere om å vise frem det beste norsk og internasjonalt næringsliv har å by på av klimainitiativer, klimamål og -forpliktelser, erfaringer og barrierer for å bli en enda mer sentral aktør i å stoppe klimaendringene. Vi oppfordrer alle virksomheter til å bli med på initiativet og dele sine beste tanker og ideer om bærekraftsmål 13 og å stoppe klimaendringene.

Nettsiden for Goal 13 Impact Platform er nå oppe i betaversjon, se Goal 13 Impact Platform. Vi gjør oppmerksom på at siden fremdeles er i en utviklingsfase.

Goal 13 Impact Platform

Les mer her!
Var denne siden nyttig?