Stavanger Advisory

Tjenester

Deloitte Stavanger - Audit

Vi leverer tjenester innen lovpålagt revisjon, forenklet revisorkontroll og andre attestasjonstjenester. Vi tilpasser vår leveranse ut fra kundens størrelse, bransje og andre behov hos våre klienter. Vi har fokus på høy integritet, bred kompetanse og tilgjengelighet.

Audit

Deloitte er et ledende revisjonsselskap, både i Norge og internasjonalt. Vi ser på revisjon som et viktig samfunnsoppdrag som sikrer tillit i finansielle markeder og troverdighet i utvekslingen av informasjon mellom virksomheter og dets styre.

Deloitte utfører revisjon for en rekke klienter av varierende størrelse, i ulike bransjer og sektorer. Vi utfører alltid oppdragene med respekt for den viktighet dette har for våre klienter, samtidig som det er avgjørende at vi kan sette sammen et klientteam med oppdatert regnskaps- og revisjonskompetanse som også er basert på relevant bransjekunnskap.

Vi bistår kunder med tjenester innen:

  • Revisjon av regnskap
  • Attestasjonsoppgaver
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Forenklet revisorkontroll
  • Miljøtjenester og rapportering om samfunnsansvar
  • Internrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon

 

 

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med en av oss i Stavanger for mer informasjon.

Deloitte Advisory - Oil & Gas

Her kan du laste ned vår produktkatalog for å se tjenestene Deloitte Advisory i Stavanger leverer innen Oil & Gas.

Last ned produktkatalog

Kontakt oss

Johan Enoksen

Johan Enoksen

Partner, Audit & Assurance

Johan har jobbet i Deloitte siden 1986 og er kontorleder for Deloitte i Stavanger. Han er også med i selskapets nasjonale ledergruppe for revisjon i Norge. Johan har i disse årene opparbeidet seg en b... Mer

Ommund Skailand

Ommund Skailand

Partner, Audit & Assurance

Partner i Audit & Assurance... Mer

Bengt Eriksen

Bengt Eriksen

Partner, Audit & Assurance

Bengt er partner i Audit & Assurance Stavanger. Han har bred erfaring fra verdivurderinger, sakkyndig oppdrag ved tvister, strategi og beslutningsprosesser, finansiell rådgivning, fusjoner/fisjoner, l... Mer

Kontakt oss

Arnstein Antonsen

Arnstein Antonsen

Partner, Audit & Assurance

Arnstein er partner i Audit & Assurance.... Mer

Bjarte M. Jonassen

Bjarte M. Jonassen

Partner, Audit & Assurance

Bjarte er partner i Audit & Assurance Stavanger. Han har bred erfaring fra revisjon og finansiell rådgivning i forbindelse med transaksjoner, herunder rådgivning knyttet til fusjoner og oppkjøp, due d... Mer

Bård Frøyland

Bård Frøyland

Partner, Audit & Assurance

Bård Frøyland er partner i Audit & Assurance. Han er leder for rådgivningsvirksomheten i Stavanger og har bred erfaring innen revisjon og rådgivning, herunder bistand knyttet til områder som kontrakts... Mer