Løsninger

Assurance | Deloitte Stavanger

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innen finansiell rådgivning.

Vårt utgangspunkt er at finansfunksjonen er hjørnesteinen i enhver bedrift. Våre rådgivere har en felles bakgrunn i revisjon, finans, skatt og regnskap. Vi har en leveransemodell som er tilpasset hver enkelt kunde – vi kan bistå enten du har behov for en fagspesialist til å løse regnskapsmessige problemstillinger, et rådgivningsteam til et prosjekt eller en konsulent som kan dekke et midlertidig personalbehov.

Vi vektlegger samarbeid og kunnskapsdeling slik at vi kan bidra til varig forbedring og kompetanseheving i økonomifunksjonen. Vi kan bistå med prosessgjennomgang for å øke kvaliteten i leveransene til finansfunksjonen. Ved å benytte oss som rådgiver, vil du også få tilgang til Deloitte sin tverrfaglige kompetanse og internasjonale nettverk.

Vi tilpasser team og tjenester til kundens spesifikke behov

Mange av våre kunder er høyt profilerte lokaleide selskaper, med klare visjoner, god gjennomføringsevne og høye forventninger til vårt bidrag. Andre er i krevende omstillingssituasjoner forårsaket av endrede rammebetingelser eller uventede hendelser.

Vi bistår kunder med rådgivningstjenester innen:

  • Periodeavslutning, regnskapsrapportering og konsolidering
  • Regnskapsmessig rådgivning
  • Utarbeidelse av årsregnskap, skattemelding og annen myndighetsrapportering
  • Modellering og implementering av rapporteringsverktøy
  • Prosessgjennomgang for å bedre kvaliteten i økonomifunksjonens leveranser

Utleie av regnskapspersonell på kort og lang sikt

Våre konsulenter er spesialister på CFO-enes ansvarsområde. Vi tilbyr konsulenter med høy kompetanse og bred erfaring som raskt kan steppe inn og bistå, enten det gjelder interimløsninger eller prosjektstøtte. Vår målsetning er å sikre at din økonomiavdeling opprettholder effektiviteten og kvaliteten i leveransene når uforutsette hendelser inntreffer.

Midlertidige arbeidsintensive perioder

I forbindelse med årsoppgjør, eller om det oppstår endringer i organisasjonen, kan økonomiavdelingen oppleve å ha høyere arbeidsbelastning. I disse periodene kan Deloitte tilby nødvendige ressurser for å avlaste arbeids- toppene og bidra til at avdelingens leveranser går som normalt.

Sykefravær eller fødselspermisjoner

Sykefravær eller foreldrepermisjoner, planlagte eller uventede, kan ofte resultere i et midlertidig behov for ressurser. Dersom behovet er kortvarig, eller det er vanskelig å estimere tidshorisont, er ansettelse i fast stilling ofte ikke et alternativ. Våre erfarne konsulenter kan steppe inn på kort varsel og sette seg raskt inn i arbeidet som må utføres.

Under pågående rekruttering

Når man skal rekruttere til en fast stilling, er det viktig å finne rett person. Disse prosessene kan ofte ta tid. I en slik mellomfase kan Deloitte tilby ressurser som utfører arbeidsoppgavene til ny medarbeider er på plass. Hvis det er ønskelig, kan vi også hjelpe til med å utarbeide dokumentasjon og rutinebeskrivelser, slik at nye medarbeidere raskt kommer gang i sitt arbeid.

 

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med en av oss i Stavanger for mer informasjon.

Kontakt oss

Bård Frøyland

Bård Frøyland

Partner, Audit & Assurance

Bård Frøyland er partner i Audit & Assurance. Han er leder for rådgivningsvirksomheten i Stavanger og har bred erfaring innen revisjon og rådgivning, herunder bistand knyttet til områder som kontrakts... Mer

Stine Verwegen

Stine Verwegen

Head of Consulting Stavanger

Stine er leder for Deloitte sin Consulting avdeling i Stavanger, og har over 15 års erfaring som rådgiver, og tidligere revisor for selskaper i Stavanger- regionen. Hun har solid erfaring som prosjekt... Mer