Løsninger

Integrert rapportering

Rapportering om bærekraft og andre ikke-finansielle resultater etterspørres i stadig større grad. Det er ikke lenger bare bunnlinjen som er viktig for brukerne, men hele verdiskapingen på kort og lang sikt.

Investorer, kunder, samarbeidspartnere, ansatte og andre interessenter forventer at norske virksomheter tar ansvar, og innarbeider samfunnsansvar og bærekraft i sin strategi. For å kommunisere arbeidet som gjøres og resultatene som skapes på en troverdig måte er det nødvendig å ha et bevisst forhold til rapporteringen. Å koble de ulike delene sammen til en integrert helhet som fremhever hvilken verdi som skapes i virksomheten er en fordel.

For å møte disse kravene har flere og flere selskaper har valgt å ta neste steg i rapportering av finansiell og ikke-finansiell informasjon gjennom implementering av integrert rapportering, <IR>, som er et rammeverk utviklet av International Integrated Reporting Council.

For å rapportere integrert, kreves det at virksomheten tenker og agerer integrert. Dette oppnås ved å bryte ned interne siloer og øke den felles forståelsen av hvordan verdier skapes. Dette støtter i sin tur bedre beslutningsprosesser for ledelse og styre, mer fokusert rapportering og forbedret kommunikasjon med interessenter.

Assurance kan bistå i prosessen med å starte reisen mot en integrert rapport:

Benchmarking av ditt selskap mot andre selskaper i Norge, evt. selskaper innenfor samme bransje

Deloitte har undersøkt hvordan Norges 50 største virksomheter rapporterer på helhetlig verdiskapning og bærekraft. Denne undersøkelsen er basert på års- og bærekraftsrapporteringen for 2017. Vi benytter Deloittes <IR> Maturity Model i vår vurdering. Vi kan gi en vurdering av ditt selskap og benchmarke ditt selskap mot selskapene i undersøkelsen, eller eventuelt opp mot selskaper innenfor din bransje.

 

<IR> –Lab

En lab fra Deloitte vil bidra til å definere den strategiske agendaen for integrert rapportering i en virkelighet der ikke-finansiell informasjon blir en stadig viktigere driver for verdiskapningen. Laben vil gi en økt forståelse for hva både interne og eksterne interessenter krever, og hvordan organisasjonen kan arbeide på tvers av ulike funksjoner med å levere den rette innsikten.

På slutten av dagen vil deltakerne og organisasjonen sitte igjen med en overordnet, men konkret, liste med prioriterte initiativer for å ta arbeidet videre. Det inspirerende formatet og variasjonen i arbeidsmetoder gjennom laben gjør at dette oppnås effektivt og med involvering og eierskap fra alle deltakere.

 

Utforming av integrert rapport

Deloitte kan bistå med å utforme den integrerte rapporten og være en sparringspartner i prosessen. Det er viktig at eierskapet og involvering er hos selskapet, men vi kan bidra som diskusjonspartner og veileder.

Kontakt oss

Siri Christine Rosenblad

Siri Christine Rosenblad

Director | Audit & Assurance

Siri er statsautorisert revisor med lang erfaring fra både fagavdelingen, revisjon og rådgivningsvirksomheten i Deloitte. Siri har et særskilt fagansvar i Deloitte Norge for bærekraftsrapportering, og... Mer