Tjenester

Olje og gass

Norges viktigste næring, olje- og gass, står ovenfor det grønne skriftet, og nye spilleregler for bransjen. Deloitte jobber tett med de fleste aktørene på norsk sokkel og har bred erfaring fra bransjen.

Deloitte kan være din forbedringspartner. Vi har lang erfaring fra bransjen, stort nettverk nasjonalt og internasjonalt og bred ekspertise på ulike fagfelt som er relevante for å utnytte mulighetene som oppstår rundt de store skiftene som pågår: Bærekraft, energiomstilling og digitalisering.

For å utnytte mulighetene må forretningsmodeller tilpasses, rett tekonologi tas i bruk og effektivisering av prosesser gjennomføres.

Bransje: Energi, ressurser og industrier

Vil du vite mer? Ta kontakt for en uforpliktende prat med:

Sigurd Loven Kirkebø

Sigurd Loven Kirkebø

Director

Sigurd er director i Technology Strategy and Transformation og har over 15 års erfaring som konsulent. Han lang erfaring med forbedrings- og utviklingsprosjekter i grensesnittet mellom IKT og forretni... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.