Energy & Resources | Deloitte Norge | Global services, reports, and industry insights

Energy & Resources

For virkelig å forstå oljeindustriens utfordringer, er opplevd erfaring en nødvendighet. Vi tilbyr både den erfaringen og kompetansen du trenger for å lykkes.

Tjenester

Oil & Gas Consulting

Your preferred partner in building the foundation for a high performance oil and gas business

Tjenester

Boring og Brønn

Kostnadene øker parallelt med at effektiviteten går ned. Boreeffektivitet er redusert med opptil 50% på norsk sokkel siden årtusenskiftet. Dette samtidig som kostnadsnivået årlig har økt med opp mot 10%. Man betaler altså dobbelt så mye. Og det for et dårligere produkt. Hva kan gjøres?

Tjenester

Prosjekter og feltutvikling

I Deloitte jobber vi med alle ledd av verdikjeden for å bedre fremdrift og redusere kostnader relatert til prosjektutbygging.

Tjenester

Oljeservice

I Deloitte jobber vi med alle leverandører til olje og gass industrien; seismikkselskapene, engineeringmiljøene, EPC leverandørene, utstyrsleverandørene og oil field service selskapene.

Tjenester

Operations

Sikker og lønnsom produksjon over tid er en utfordring med lave oljepriser. I Deloitte bistår vi med både radikal og inkrementell forbedring og nytenkning innen drift, vedlikehold og modifikasjoner.

Innsikt

Regjeringens forslag til oppfølging av Reiten-utvalget

Den 15. april 2015 har regjeringen sendt ut sine forslag til oppfølging av Reiten-utvalgets utredning «Et bedre organisert strømnett».

Analyse

2014 global risk survey

What’s your company’s reputation worth? More than 300 business executives from around the world say a company’s reputation is a priceless asset that should be protected as if it’s a matter of life and death, because from a business and career perspective, that’s exactly what it is.

Deloitte på innsiden

Deloitte Oil & Gas Industry Group

Bli kjent med Deloittes bransjegruppe for olje og gass

Innsikt

Talentutfordringen i olje- og gassektoren

Datadrevet planlegging av arbeidsstyrken vinner innpass

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Svenn Erik Edal

Partner | Deloitte Norway