Energi | Deloitte Norge

Energi

For virkelig å forstå oljeindustriens utfordringer, er opplevd erfaring en nødvendighet. Vi tilbyr både den erfaringen og kompetansen du trenger for å lykkes.

Kontakt

Svenn Erik Edal

Partner | Deloitte Norway