SAP

Artikkel

Hva er SAP og SAP S/4HANA?

Spørsmål og svar

Deloitte er samarbeidspartner med SAP. Men hva er egentlig SAP og SAP S/HANA, og hvorfor er det viktig for Deloitte og kundene våre? Jason Rowe, partner og leder av Enterprise Technology and Performance, gir svar på både de store og små spørsmålene.

Hva er SAP?

SAP er verdens største softwareselskap etter Microsoft, og som leverer ERP-løsninger, eller ERP-systemer om du vil.

Hva står SAP for?

SAP står for Systems, Applications and Products.

Hva er et ERP-system?

Kort sagt er ERP-løsninger systemer for å styre alle ressursene i en virksomhet, som gjør det mulig for deg å planlegge, utføre og måle alt arbeid som blir gjort.

Hva står ERP for?

ERP er en forkortelse for Enterprise Resource Planning.

Hva er SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA er den siste versjonen av SAPs ERP-løsning som alle virksomheter som har SAP må migrere til innen 2025 for å fortsette å få support fra SAP.

Det er et enormt arbeid som står foran de som velger å migrere til S/4HANA, men jeg tror de største og mest komplekse virksomhetene ikke bare ser farene ved å miste supporten i 2027, men også fordelene og det enorme potensialet som ligger i denne nye versjonen.

Hva står HANA for?

HANA er navnet på den nye databasen SAP har utviklet – en superrask database hvor alle skjema er «in memory» som det heter - det sparer mye tid og gir mange muligheter.

Hva betyr "in memory"?

Tidligere har databaser vært lagret på disc, som fører til en tidsforsinkelse når du henter ut data fra disse databasene. Det er ikke så synlig når du registrerer noe, men veldig synlig når du skal hente ut data og begynne å analysere dem. Det er det som gjør at det kan ta dagevis å hente ut rapporter i tradisjonelle ERP-løsninger. Det gjør at det er mange prosesser man bare kan gjøre én gang i måneden, for eksempel å allokere kostnader på tvers av virksomheten, momshåndtering av valuta, og så videre.

Hva er fordelen med in memory?

Det SAP når har gjort er å utvikle en ny type database som heter HANA og som er in memory. Det vil si at det ikke lenger er ventetid på å hente ut og analysere informasjon. Du kan få daglige oppdateringer, og analyse er en del av selve håndteringen. Det betyr at systemet der og da også kan fortelle deg hva du burde gjøre. Og tenk deg at du legger maskinlæring på dette. Da begynner det å bli veldig spennende!

Hva er suksesskriteriene for en god implementering av SAP S/4HANA?

Både kunden og leverandøren må være gode sammen, det krever god kjemi, og at kunden er minst like involvert i implementeringen som leverandøren. Vi anbefaler kundene våre å så tidlig som mulig definere hva de vil oppnå med S/4HANA-migreringen, beskrive et business case, og så lage et helhetlig veikart for reisen.

Hva er din erfaring med SAP?

Jeg har jobbet med SAP og ERP-løsninger siden 1993. På den tiden var drømmen at du skulle kunne gjøre alt i ett system - det var visjonen. Men det skjedde aldri, det var for komplekst. Det man har endt opp med er et økosystem av systemer.

Det er spennende å ha vært med på utviklingen så langt, men det SAP nå har gjort med den nye databasen HANA er et ekstra stort steg - det blir ekstra spennende å følge med på de store virksomhetene fremover og se om de klarer å ta ut det enorme potensialet denne løsningen byr på!

Var denne siden nyttig?