Artikkel

Deloitte satser på tech-kvinnene

Deloitte er opptatt av at medarbeiderne skal ha gode utviklingsmuligheter og at arbeidsmiljøet skal speile samfunnet. Det betyr å øke mangfoldet i alle deler av virksomheten. Et av tiltakene er et kompetanseprogram rettet mot kvinner innen teknologi og kalles ‘Women in Tech’.

Vi har det samme behovet for mangfold her som i resten av virksomheten, både når det kommer til kjønn, legning, kulturell bakgrunn, og så videre, og vet at vi går glipp av gode talenter ved å ikke være bevisst på mangfold og inkludering.

Jason Rowe, leder for Technology i Deloitte Norge.

 

Mangfold og teknologi former fremtiden

Women in Tech er en del av et større initiativ som heter Women@Deloitte. Målet med Women@Deloitte er å få kvinner opp og frem i organisasjonen.

– Arbeidet med mangfold og inkludering er veldig viktig for oss. Tallene er allikevel tydelige på at vi fortsatt har en vei å gå når det kommer til å få nok kvinner inn i Technology-området, sier Jason Rowe om initiativet.

Derfor har Deloitte blant annet satt i gang kompetanseprogrammet Women in Tech, som er en del av et større initiativ for å få kvinner opp og frem.

- Vi har det samme behovet for mangfold her som i resten av virksomheten, både når det kommer til kjønn, legning, kulturell bakgrunn, og så videre, og vet at vi går glipp av gode talenter ved å ikke være bevisst på mangfold og inkludering. Det er viktig å presisere at vi er opptatt av vekst og utvikling for alle våre medarbeidere, men akkurat nå ser vi et behov for å satse litt ekstra på kvinnene.

Må få gode, kvinnelige hoder inn

Programmet Women in Tech ble startet på initiativ fra medarbeidere i Deloitte for rundt to og et halvt år siden, blant dem er Manu van IJzendoorn-Joshi.

De siste par årene har Women in Tech skapt en arena for faglige arrangementer, sosiale aktiviteter og foredrag fra både interne og eksterne ressurser.

Blant de viktigste fokusområdene er å bidra til å rekruttere flere kvinner i Deloitte, samtidig som man tar vare på og beholder de kloke hodene vi allerede har.

- Det er ingen hemmelighet at det finnes en ubalanse når man ser på kvinneandelen som jobber innenfor tekniske områder. Det ser vi i samfunnet ellers, og vi ser det her hos oss i Deloitte. Vi må vise at dette er en vei og karriere man kan ta i Deloitte, sier Manu.

Manu understreker at det ikke nødvendigvis er Deloitte eller andre selskapers skyld at skjevheten oppstår, men at den tradisjonelle mangelen på gode, kvinnelige rollemodeller innenfor tekniske yrker og utdanningsløp kan være en av flere årsaker.

- Konsekvensen av at det ansettes få kvinner i slike yrker, er at det blir få å se opp til, få rollemodeller. For min egen del, var dette en stor motivasjon for å begynne med Women in Tech. Vi må få gode, kvinnelige hoder inn, og vi må få de til å bli. På denne måten kan vi kanskje få nettopp de endringene og ringvirkningene som trengs til at ubalansen jevnes ut.

 

Opplever økende forventninger

Tjenesteleverandører som Deloitte opplever økende grad krav fra oppdragsgivere om at teamene som leverer skal være mangfoldige.

Leder for Consulting, Cecilia Flatum, mener at det er viktig å se helhetlig på mangfold og inkludering, og at Deloitte har en viktig jobb med å fortsette å sikre mangfold og inkludering i virksomheten.

 

Nominert til ODA Awards

ODA er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech. Deloitte er stolte av at Cecilia Flatum er blant de tre finalistene når ODA den 20. mai skal dele ut prisen ODA Award Woman 2022.

 

En ære å bli nominert, og jeg deler nominasjonen med alle mine kjære Deloitte-kollegaer! Jeg er stolt av den jobben vi gjør med å sikre at alle kan være seg selv på jobb!

Cecilia Flatum, leder for Consulting
 

- En ære å bli nominert, og jeg deler nominasjonen med alle mine kjære Deloitte-kollegaer! Jeg er stolt av den jobben vi gjør med å sikre at alle kan være seg selv på jobb!, sier Cecilia Flatum.

- I tillegg håper jeg han, hun og hen blir inspirert til å ta steget frem, og bistå til ytterligere bevisstgjøring og kunnskapsdeling.

 

Aktiv i over ett tiår

- Cecilia Flatum er en energisk leder, som har vært en aktiv talsperson for mangfold, likestilling og inkludering i snart 20 år, heter det seg i beskrivelsen av Cecilia, som er leder for Consulting i Deloitte Norge.

ODA Nettverk har siden 2009 delt ut ODA Awards til de som står fremst i rekken når det gjelder jobbing med kjønnsmangfold innen teknologi.

Den 20. mai skal den kvinnen, den mannen og den organisasjonen som har gjort mest for kjønnsmangfold motta pris, heder og ære.

 

Lidenskap for mangfold, likestilling og inkludering

- Gjennom debatter, podkaster, foredrag og egen blogg har Cecilia brukt stemmen sin til å være en forkjemper for mangfold. I tillegg til kjønnsbalanse, er Cecilia også svært engasjert i PRIDE og minoritetskvinners rettigheter. Hun beskrives som et forbilde med en sterk lidenskap for å skape en arbeidsplass og et samfunn der alle føler frihet til å kunne være seg selv, skriver ODA i begrunnelsen for at Cecilia er blant finalistene.

De trekker også frem at Cecilia er med på å utfordre etablerte sannheter og  aktivt ta grep for å bevege samfunnet i riktig retning.

- Hos Deloitte har hun introdusert ambisiøse KPIer og iverksatt handlinger for mangfold og inkludering i alle deler av organisasjonen. Andelen kvinnelige partnere og styremedlemmer har økt under Cecilias ledelse, og ledergruppen består nå av 50 % kvinner.

Se oversikten over årets finalister her.

Var denne siden nyttig?