Artikkel

Deloitte satser på tech-kvinnene

Deloitte er opptatt av at medarbeiderne skal speile samfunnet. Det betyr å øke mangfoldet i alle deler av virksomheten. Et av tiltakene er et kompetanseprogram rettet mot kvinner innen teknologi og kalles ‘Women In Tech’.

Jason Rowe er leder for Technology i Deloitte Norge. Han er svært opptatt av at alle medarbeidere skal ha gode utviklingsmuligheter og at arbeidsmiljøet skal speile befolkningen.

Women In Tech er en del av et større initiativ som heter Women@Deloitte. Målet med Women@Deloitte er å få kvinner opp og frem i organisasjonen.

I et intervju med Digi.no, sa Jason Rowe følgende om initiativet:

– Arbeidet med mangfold og inkludering er veldig viktig for oss, og vi har allerede et bevisst forhold til mye av det Sheree Atcheson peker på. Tallene er allikevel tydelige på at vi fortsatt har en vei å gå når det kommer til å få nok kvinner inn i Technology-området.

Derfor har Deloitte blant annet satt i gang kompetanseprogrammet Women in Tech, som er en del av et større initiativ for å få kvinner opp og frem.
 

- Vet at vi kan gå glipp av talenter

- Vi har det samme behovet for mangfold her som i resten av virksomheten, både når det kommer til kjønn, legning, kulturell bakgrunn, og så videre, og vet at vi går glipp av gode talenter ved å ikke være bevisst på mangfold og inkludering. Det er viktig å presisere at vi er opptatt av vekst og utvikling for alle våre medarbeidere, men akkurat nå ser vi et behov for å satse litt ekstra på kvinnene.

 

 

– Talenter er overalt, muligheter er ikke det

I forbindelse med et Women In Tech-arrangement var Sheree Atcheson på besøk fra Deloitte Storbritannia. Hun er respekt- og inkluderingsleder for Technology i Deloitte UK. I rollen sin har hun sørget for mangfold og inkludering innen Technology-området. Et område som er en del av Deloittes konsulentvirksomhet. Etter sommeren utvides rollen ytterligere, og hun går over til å bli respekt- og inkluderingsleder for hele konsulentdelen i Deloitte UK.

Under sitt besøk i Oslo holdt Sheree Atcheson en engasjerende presentasjon foran en rekke ansatte i Deloitte Oslo. Et av hennes viktigste punkter var at «talent is everywhere, but opportunity isn’t».

– Ledere må være svært bevisste på sitt ansvar når det kommer til å sørge for inkludering og mangfold. De må lytte mer, oppfordret hun.
Ifølge Sheree Atcheson gjelder dette både ved rekruttering, som for eksempel hvor virksomheten rekrutterer medarbeidere fra og hvilke profiler de ser på som aktuelle, men også hvordan virksomheten beholder og utvikler medarbeidere.

 

Gjelder ikke bare kjønn

Inkludering og mangfold gjelder ikke bare kvinner og menn, men en rekke andre faktorer som alder, legning, sosioøkonomisk bakgrunn og livssyn, påpekte hun under presentasjonen sin. Uten dette mangfoldet mener Sheree Atcheson at produktene virksomhetene tilbyr ikke vil gjenspeile forbrukerne:

– Hvis teamene som lager løsningene representerer befolkningen, vil løsningen bli bedre fordi alle ting er tatt i betraktning, sa hun.

 

 

 

Opplever økende forventninger

Presentasjonen til Sheree Atcheson ble etterfulgt av en åpen diskusjon om mangfold og inkludering. Her deltok partner og påtroppende leder for Consulting, Cecilia Flatum; partner og leder for Risk Advisory, Helene Raa Bamrud og partner og leder for Technology, Jason Rowe.


Oppdragsgivere regner på mangfold

Tjenesteleverandører som Deloitte opplever økende grad krav fra oppdragsgivere om at teamene som leverer skal være mangfoldige.

Det ble blant annet vist til et eksempel hvor en stor oppdragsgiver ønsket å se tallene på hvor mange kvinner og hvor mange menn som leverte på et spesifikt prosjekt.

Cecilia Flatum mener at det er viktig å se helhetlig på mangfold og inkludering, og at Deloitte har en viktig jobb med å fortsette å sikre mangfold og inkludering i virksomheten.

– Mangfold handler om forretningsvirksomhet, å tiltrekke seg klienter og talenter. Deloitte har begynt på denne reisen for å forstå påvirkningen av mangfold, sa Cecilia Flatum avslutningsvis i debatten.

 

Var denne siden nyttig?