Boring og brønn

Tjenester

Boring og brønn

Oil & Gas Consulting

Kostnader relatert til bore- og brønnoperasjoner er mye omtalt og diskutert i olje- og gassindustrien. Kostnadene øker parallelt med at effektiviteten går ned. Boreeffektivitet er redusert med opptil 50% på norsk sokkel siden årtusenskiftet. Dette samtidig som kostnadsnivået årlig har økt med opp mot 10%. Man betaler altså dobbelt så mye. Og det for et dårligere produkt. En uheldig utvikling, men hva kan gjøres?

I Deloitte jobber vi med alle ledd av verdikjeden for å bedre fremdrift og redusere kostnader relatert til boreoperasjoner. I boring er operatører, kontraktører og service selskap helt avhengig av godt samspill for å være gode. Ved hjelp av vår operative erfaring og forståelse gir vi våre kunder bedre forutsetninger for lykkes på kort og lang sikt.

Vi hjelper kundene våre med:

  • Styringssystem tilpasset størrelse og modenhet (prosesser, organisasjonsmodeller, KPI’er, verktøy og annet)
  • Verktøy og prosesser for å bedre kontroll og øke verdiforståelse hos støttefunksjoner (logistikk, IT, kostkontroll etc.)
  • Krysstrening internt og med leverandører for å bedre utnyttelse av ressursene
  • Leverandørmodeller som minimerer offshore bemanning og kostnadsnivå
  • Kompensasjonsmodeller basert på verdidrivere som belønner de aktørene som er villig og evner å levere

Modenheten på norsk sokkel tilsier mer målrettet boreaktivitet, ikke mindre. Og vår erfaring viser at der er en betydelig oppside i å jobbe smartere og mer målrettet med egne boreoperasjoner.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere?

Kontakt oss

Bjørn Tore Kristoffersen

Bjørn Tore Kristoffersen

Partner

Bjørn T. Kristoffersen is part of the O&G management team and is leading the Drilling & Wells segment. Bjørn is a senior advisor with diverse and international experience within O&G. He has worked wit... Mer