Oljeservice

Tjenester

Oljeservice

Oil & Gas Consulting

I Deloitte jobber vi med alle leverandører til olje og gass industrien; seismikkselskapene, engineeringmiljøene, EPC leverandørene, utstyrsleverandørene og oil field service selskapene. Vi kombinerer industri og operativ erfaring med faglig kompetanse og gir våre kunder bedre forutsetninger for å lykkes på kort og lang sikt.

Oljeservice-bransjen er inne i en tung periode som et resultat av lavere oljepriser og operatørenes reduserte investeringer i boring, nybygg og modifikasjoner samt innstramming på vedlikeholds-budsjetter. At dagens nedtur kommer i kjølvannet av en lang periode karakterisert av høy aktivitet på norsk sokkel kombinert med dramatisk økende kostnadsnivå gjør ikke situasjonen enklere

I denne utfordrende situasjonen hjelper vi våre kunder med:

  • Strategi for å etablere en sterkere konkurranseposisjon når markedet kommer tilbake
  • Strategisk kostnadsreduksjon ved hjelp av en kombinasjon av strukturelle og taktiske grep
  • Prosjektgjennomføringsmodeller som hensyntar endrede rammebetingelser
  • Strukturelle tiltak som gir kostnadseffektive leveransemodeller
  • Operasjonell lean og kontinuerlig forbedring
  • Forbedret kostnadskontroll og forecasting i prosjektgjennomføring
  • Etablering av samhandlingsmodeller for økt verdiskaping og bedre ressursutnyttelse.

Konkurransen om kontraktene intensiveres i perioder med redusert aktivitet. Operatørenes krav til reduserte kostnader favoriserer leverandørene som lykkes med å etablere et varig lavere kostnadsnivå selv når omsretningen igjen øker.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere?

Kontakt

Svenn Erik Edal

Svenn Erik Edal

Partner | Deloitte Norway

As a partner in Deloitte Norway, Svenn Erik has significant strategic and operational experience in the auto, chemical, utility, and oil and gas industries. His core motivation is to improve safety an... Mer