Artikkel

Deloittes CFO-undersøkelse

Halvårlig undersøkelse blant CFOene i Norges 500 største virksomheter

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2022

Rekordhøye inflasjonsforventninger blant norske finansdirektører

Nyslått sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal få nok å stri med i sitt første år, om man skal tro norske finansdirektører: I den ferskeste utgaven av CFO Survey oppgir de nemlig at de tror renten vil nærme seg 4 % det neste året, langt høyere enn Norges Banks prognose på 2,5 %. Høye prisforventninger til egne produkter og økte råvarekostnader er blant årsakene.

Publisert 1. april 2022

CFO-indeksen for første kvartal i 2022 ender på 59,3, som er over snitt historisk, men noe ned fra forrige undersøkelse i 2021. Denne indeksen er en tallfesting av finansdirektørenes samlede forventninger de kommende seks månedene. Undersøkelsens score illustrerer at det er en klar forventning om en rekke økte kostnader, men at det samtidig finnes en tydelig tro på at dette kan hentes inn med økte priser på egne produkter. Det er blant olje og energi optimismen for egne finansielle utsikter er størst, og tilsvarende minst innen varehandel og eiendom.

Les mer om undersøkelsen i Dagens Næringsliv: Halvparten av norske finansdirektører spår snarlig børsfall – og det går mot mindre «moro-penger»

CFO Survey 1. kvartal 2022

Les hele undersøkelsen her (PDF)

Tidligere versjoner av undersøkelsen:

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er, tross bekrymring for inflasjon

Selv med skyhøy optimisme og stor tro på norsk økonomi, er det en ting som bekymrer norske CFO-er mer enn noen gang – nemlig tilgang på råvarer og arbeidskraft. I tillegg viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey at det er stor uenighet om det høye inflasjonsnivået vil vedvare eller ikke. 

Les oppsummeringen her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er: Rekordhøye forventinger 

Offensive finansdirektører, høye forventninger til investeringer og troen på et bedre arbeidsmarked i de fleste bransjer. Det er optimisme som preger Deloitte og SEBs CFO Survey for første kvartal i 2021. I alt har 89 finansdirektører svart på spørsmål om deres forventninger til økonomien generelt, samt utsiktene for deres egne bedrifter

Les rapporten her

Var denne siden nyttig?