Analyse

Deloittes CFO-undersøkelse

Halvårlig undersøkelse blant CFOene i Norges 500 største virksomheter

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2022

Norske finansdirektører sitter stille i båten

Publisert 21. oktober 2022

En kraftig økning i renter og inflasjon gjør at norske finansdirektører har rekordhøye inflasjonsforventninger. Selv om finansdirektørene har et positivt syn på eget selskaps finansielle stilling, er det ikke tidspunkt for å ta økonomisk risiko, viser Deloitte og SEBs nyeste utgave av CFO Survey.

I undersøkelsen for tredje kvartal i 2022 kommer det frem at det er dårligere innenlandsk etterspørsel og råvarepriser som bekymrer finansdirektørene mest. I tillegg svarer de at inflasjon, politisk polarisering og cyberangrep også er kilde til bekymring. Respondentene har svart på undersøkelsen i perioden mellom 15. og 26. september.

Historisk lavt

Med en nedgang på 4,7 poeng fra forrige undersøkelse ender CFO-indeksen for tredje kvartal på 54,6, og er nå under det historiske gjennomsnittet. Denne indeksen er en tallfesting av finansdirektørenes samlede forventninger innenfor en rekke ulike områder de kommende seks månedene. Rystelsen i verdensøkonomien forårsaket av geopolitiske spenninger, høy inflasjon og renter er noen av hovedårsakene til nedgangen. Usikkerheter rundt energisituasjonen med høyere og volatile priser på både strøm og råvarer, er også noe som påvirker bedriftene i høy grad.

Også når det gjelder forventninger til aksjemarkedet fremover, er finansdirektørene lite optimistiske. Aldri har flere finansdirektører (73 %) i undersøkelsens levetid forventet nedgang på Oslo Børs.

Detaljhandelen ser mørkest på fremtiden

Gjenåpningen av samfunnet har slått negativt inn for detaljhandelen ettersom forbrukere flytter forbruk fra varer til tjenester. Undersøkelsen viser at finansdirektørene i detaljhandelen er mest negative sammenlignet med forrige undersøkelse. Forsyningskjedeproblemer trekkes også frem som en driver til pessimismen.

Økte renter og stigende priser på varer som følge av høy inflasjon gir detaljhandelen ytterligere grunn til bekymring. Forbrukernes kjøpekraft synker i takt med rentehevinger og høye strømpriser, og detaljhandelen merker allerede at forbrukerne utsetter å handle ting som ikke er helt nødvendig.

CFO Survey 3. kvartal 2022

Les hele undersøkelsen her (PDF)

Se Thomas Eitzen fra SEB og Sjur Gaaseide fra Deloitte presenterer resultatene i CFO Survey Q3 2022 her

Tidligere versjoner av undersøkelsen:

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2022

Rekordhøye inflasjonsforventninger blant norske finansdirektører

Publisert 1. april 2022

Nyslått sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal få nok å stri med i sitt første år, om man skal tro norske finansdirektører: I den ferskeste utgaven av CFO Survey oppgir de nemlig at de tror renten vil nærme seg 4 % det neste året, langt høyere enn Norges Banks prognose på 2,5 %. Høye prisforventninger til egne produkter og økte råvarekostnader er blant årsakene.

Les mer om undersøkelsen i Dagens Næringsliv: Halvparten av norske finansdirektører spår snarlig børsfall – og det går mot mindre «moro-penger»

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er, tross bekrymring for inflasjon

Publisert: 15. oktober 2021

Selv med skyhøy optimisme og stor tro på norsk økonomi, er det en ting som bekymrer norske CFO-er mer enn noen gang – nemlig tilgang på råvarer og arbeidskraft. I tillegg viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey at det er stor uenighet om det høye inflasjonsnivået vil vedvare eller ikke. 

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er: Rekordhøye forventinger 

Publisert: 26. mars 2021

Offensive finansdirektører, høye forventninger til investeringer og troen på et bedre arbeidsmarked i de fleste bransjer. Det er optimisme som preger Deloitte og SEBs CFO Survey for første kvartal i 2021. I alt har 89 finansdirektører svart på spørsmål om deres forventninger til økonomien generelt, samt utsiktene for deres egne bedrifter

Les rapporten her

Var denne siden nyttig?