Artikkel

Finansministeren gjestet Topplinjen: - Fremover må aktivitet i næringslivet lønne seg

I den nyeste episoden av Topplinjen fikk Deloitte storfint besøk finansminister Jan Tore Sanner. Sanner skrøt i podkasten av det norske næringslivets omstillingsevne, men rettet samtidig en klar beskjed om at støtteordningens tid snart er over.

Sammen med CEO i Deloitte Norge, Sjur Gaaseide, og programleder i Topplinjen, Marte Ramuz Eriksen, innviet finansministeren den nye sesongen av Topplinjen med å snakke om et tema de fleste av oss har fått et forhold til det siste året – omstilling. Ettersom omstilling er sentralt i håndteringen av både pandemien, klimautfordringene og en etter hvert aldrende befolkning, var det en opplagt og engasjert finansminister som snakket om temaet.

- Norge har verdens beste utgangspunkt for å håndtere de utfordringene vi står over, men vi må la være skyve på dem. Omstilling må skje nå, enten det handler om offentlig sektor, det grønne skiftet eller hvordan du kan få opp verdiskapningen. Vi må erkjenne utfordringene og starte omstillingen, sa Sanner etter å ha innledet episoden med å fortelle om Regjeringens arbeid med perspektivmeldingen – Norges kurs mot 2040.

For å illustrere hvordan omstilling av næringslivet vil kunne fungere i praksis, trakk ministeren frem et eksempel på omstillingen fra oljekrisen, som han mener vi kan ta lærdom av i tiden som kommer.

- Vi så det da vi fikk oljeprisfall i 2014 og 2015, så mistet 80 000 jobbene sine, veldig mange fikk jobb raskt inn i andre sektorer. Drar du på sykehuset ser du sensorer som er utviklet innen olje og gass og det viser noe om den omstillingsevnen vi har, fortsatte Sanner, som forrige uke kunne presentere regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Sjur Gaaseide delte Sanners betraktninger om at omstillingen er noe som skjer nå, men utfordret samtidig finansministeren på om det går fort nok.

- Jeg synes det har vært et betydelig skifte bare de siste 12-18 månedene. Noe er nok drevet av pandemien, men jeg tror vi hadde sett det uansett. Vi opplever at både egne ansatte, konsumenter, investormiljøer og låneinstitusjoner nå er pådrivere i denne utviklingen, utdyper Gaaseide og trekker frem gode rammebetingelser som sentralt for å kunne ta de riktige valgene i en omstillingsfase. 

Samtidig var finansministeren tydelig på at omstilling også er noe vi må forholde oss til på kort sikt, i den kommende gjenåpningen av samfunnet etter pandemien. Der næringslivet i løpet av det siste året har mottatt en rekke krisepakker og støtteordninger for å kompensere for bortfallet av aktivitet, melder Sanner at det er nå er aktivitet incentivene til næringslivet må rettes mot.

- Nå som Norge etterhvert åpner opp, er vi nødt til å sørge for at incentivene er slik at aktivitet lønner seg.

Topplinjen

Finansminister Jan Tore Sanner om omstilling i næringslivet

Hør episoden her
Var denne siden nyttig?