Artikkel

Optimisme blant norske CFO-er: Rekordhøye forventinger 

Offensive finansdirektører, høye forventninger til investeringer og troen på et bedre arbeidsmarked i de fleste bransjer. Det er optimisme som preger Deloitte og SEBs CFO Survey for første kvartal i 2021. I alt har 89 finansdirektører svart på spørsmål om deres forventninger til økonomien generelt, samt utsiktene for deres egne bedrifter.

Den optimistiske U-svingen blir spesielt tydelig når CFO-er igjen svarer på spørsmålet om hvordan man anser utsiktene for de neste seks månedene. Der kun ni prosent svarte at de anså utsiktene som positive for seks måneder siden, er det 40 prosent som svarer det samme nå. Det er ikke bare høyere enn tidligere i pandemien, men ligger også godt over nivået for 2019.

En av driverne for optimisten er den store troen på både organisk og uorganisk vekst. Som undersøkelsen viser, ble fjoråret i stor grad preget av mange
M&A-transaksjoner, og CFO-ene forventer ikke dempet aktivitet i
så måte den kommende tiden. 

Svarene til finansdirektørene kan tyde på at pandemien også har ført til at noen finansdirektører har større tro på egne bedrifter. En del bedrifter, som kanskje var usikre på egen soliditet i mars 2020, har opplevd å være motstandsdyktige og levedyktige tross vanskelige tider. CFO-ene oppgir i tillegg at de føler på et press både fra interne og eksterne aktører når det gjelder å innføre klimatiltak. 

Som i tidligere utgaver av Deloittes og SEBs CFO Survey, blir finansdirektørene
også spurt om hvilke bekymringer de har. Her har ikke svarene endret seg så fra
de foregående undersøkelsene, hvor etterspørsel stadig er en hovedbekymring. 

Gjør et dypdykk i den første CFO Survey i 2021 ved å laste ned rapporten i sin
helhet. 

CFO Survey første kvartal 2021

Halvårlig undersøkelse blant CFOene i Norges 500 største virksomheter, levert av Deloitte og SEB.

Last ned rapporten

Lysere tider i vente?

Var denne siden nyttig?