Artikkel

Verdipapirisering

I mars 2021 vedtok Stortinget EUs Verdipapiriseringsforordning som har som mål å fremme bruken av forsvarlig verdipapirisering. Deloittes eksperter gir i denne gjennomgangen en forklaring av prinsippene bak verdipapirisering, den nye forordningen og hvilke fordeler denne kan føre med seg.

Den vedtatte forordningen har som mål å fremme bruken av forsvarlig verdipapirisering. Forordningen gir banker og finansieringsforetak økt fleksibilitet i risikostyring og finansiering av utlån.

Verdipapirisering har historisk vært benyttet i svært liten omfang, og har siden 1. januar 2016 ikke vært mulig da reglene for dette ble opphevet i finansforetaksloven. Med denne forordningen får nå norske finansforetak igjen mulighet til å gjennomføre verdipapirisering.

I denne artikkelen går vi gjennom EUs Verdipapiriseringsforordning og forklarer hvordan verdipapirisering kan være til fordel både for individuelle markedsaktører og økonomien i sin helhet.

Verdipapirisering

Artikkelen er på engelsk, og kan i sin helhet leses ved å trykke på "Last ned" under.

Last ned (PDF)
Var denne siden nyttig?