CFO-programmet

Tjenester

CFO-programmet

Deloitte tilbyr en rekke aktiviteter rettet både mot CFOer og aspirerende CFOer. Vårt CFO-program bistår blant annet CFOer med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

Next Generation CFO Academy

Vår erfaring er at mange virksomheter strever med å utvikle neste generasjon av ledere som kan bekle en rolle som CFO. Derfor har vi i Deloitte utformet et program for «neste generasjons ledere av finans- og økonomifunksjonen» der formålet er å gi deltakerne et perspektiv på CFOens arbeids- og ansvarsområder. Deltakere i programmet nomineres av sine respektive CFOer. Programmet arrangeres både i Norge og i rammen av EMEA

EMEA

Årlig akademi for neste generasjons CFOer. Arrangementet går over to og en halv dag i ved Deloitte University i Brüssel med ulike foredrag og aktiviteter. Kandidater fra større virksomheter i EMEA deltar. Akademiet gir verdifull innsikt og en arena for erfaringsutveksling og internasjonal nettverksbygging.

Norge

Akademi for neste generasjons CFOer som normalt arrangeres annethvert år i Oslo. Arrangementet går over to dager med foredrag og aktiviteter som dekker en rekke temaer spisset mot kommende ledere i finans- og økonomifunksjonen. Akademiet gir verdifull innsikt og en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

CFO Transition Lab

CFO Transition Lab passer både de som er helt nye som CFO og for de som allerede har erfaring som CFO i tidligere roller. CFO Transition Lab er et strukturert konsept som baserer seg på Deloittes egen forskning rundt hvilke utfordringer som preger CFO-en sin hverdag. Laben tar for seg tre dimensjoner:

  • Time - hvilke visjoner og mål har CFO, og hvilke utfordringer står hun/han overfor?
  • Talent – hvordan kan CFO utvikle teamet rundt seg til å bidra mot å nå målene?
  • Relationships – hvilke relasjoner har CFO med viktige interessenter i organisasjonen og hvordan bør disse bygges?

I laben identifiseres og prioriteres tiltak framover. Laben avsluttes med at deltakeren får en rapport fra gjennomgangen, med en skreddersydd plan som oppsummerer og konkretisere mål, prioriteringer og tiltak. 

CFO Survey

CFO Survey er en halvårlig undersøkelse som gjennomføres i mars og september hvert år. Undersøkelsens målgruppe består av CFO-er, eller økonomisjefer, fra Norges 500 største bedrifter. Formålet er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om de økonomiske framtidsutsiktene, representert ved bl.a. risiko og finansiering av bedriften, samt å fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen. Den norske undersøkelsen inngår som en del av en internasjonal CFO-survey gjennomført av Deloitte globalt hvor land og regioner fra hele verden er representert. Se våre CFO-surveys her.

Podkast - Topplinjen

Finansdirektørene har en av de mest krevende lederrollene i en organisasjon, og CFO-ens rolle blir stadig mer kompleks. I podcastserien Topplinjen har vi invitert noen av Norges fremste CFO-er til å snakke om hvorfor det har blitt slik.

Lytt her: Topplinjen - bak tallene med finansdirektørene

Tjenester: CFO Services