Tjenester

CFO-programmet

Deloitte tilbyr en rekke programmer rettet både mot CFO-er og aspirerende CFO-er. Vårt CFO-program bistår bl.a. CFO-er med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

CFO Next Generation

Vår erfaring er at mange virksomheter strever med å utvikle neste generasjon av ledere som kan bekle en rolle som CFO. Derfor har vi i Deloitte utformet et program for «neste generasjons ledere av finans- og økonomifunksjonen» der formålet er å gi deltakerne et perspektiv på CFO-ens arbeids- og ansvarsområder. Deltakere i programmet nomineres av sine respektive CFO-er.

CFO Onboarding

CFO Onboarding er rettet mot nyutnevnte CFO-er, inkludert de med tidligere erfaring i en tilsvarende rolle. Deloitte legger til rette for en effektiv overgang til den nye rollen gjennom en interaktiv og dynamisk workshop, normalt over en halv dag.

Vi fokuserer på den enkelte CFO-ens utfordringer og prioriteringer i sin rolle i tre dimensjoner:

  • Prioritering av tid og oppgaver
  • Kapasitet og kompetanse i økonomifunksjonen
  • Intern og ekstern relasjonsbygging

Programmet retter seg primært mot CFO-er i større børsnoterte selskap, men kan også være relevant for mellomstore selskap.

CFO Forum

CFO Forum er en møteplass for CFO-er som opplever sammenfallende profesjonelle utfordringer. Forumet har regelmessige samlinger hvor det tas opp aktuelle temaer knyttet til økonomidirektørrollen. CFO Forum er åpent kun for utvalgte CFO-er i børsnoterte selskaper og andre større, privateide virksomheter.

CFO Survey

CFO Survey er en halvårlig undersøkelse som gjennomføres i mars og september hvert år. Undersøkelsens målgruppe består av CFO-er, eller økonomisjefer, fra Norges 500 største bedrifter. Formålet er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om de økonomiske framtidsutsiktene, representert ved bl.a. risiko og finansiering av bedriften, samt å fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen. Den norske undersøkelsen i inngår som en del av en internasjonal CFO-survey gjennomført av Deloitte globalt hvor land og regioner fra hele verden er representert. Se våre CFO-surveys her.

Abonner på CFO-nyheter fra Deloitte

To ganger i måneden sender vi ut artikler spesielt rettet mot deg som er i en CFO-rolle, eller ønsker å motta CFO-relatert informasjon. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt oss

Anne Jones

Anne Jones

Partner

Anne Randmæl Jones har mange års erfaring fra revisjon, finansiell rapportering og rådgivning. Hun leder tjenesteområdet Finance i Deloitte med ansvar for en rekke CFO-tjenester, inkludert forbedring ... Mer

Relatert