Artikkel

Disrupsjon i bankbransjen

Hvilke trekk innen digital disruption kan forventes å påvirke handelsfinansiering, og hvilke forhold må ligge til rette for at disrupsjon oppstår?

Sverre Danielsen, Financial Services Lead Norway, forklarer hvorfor Deloitte-rapporten fra 2016 "Patterns of disruption – Impact on wholesale banking" fremdeles er relevant i et norsk perspektiv.

Publisert: 11. november 2019

Aktører som yter banktjenester for store bedrifter eller andre finansinstitusjoner «wholesale banking», blir stadig mer utsatt for et sett med grunnleggende makroøkonomiske trender som endrer det globale forretningslandskapet – også kjent som The Big Shift. Mens dette skiftet katalyserer disrupsjon i alle bransjer, har Deloittes Center for the Edge og Center for Financial Services identifisert hvilke som påvirker wholesale banking.

Utviklingen av nye produkter og tjenester går stadig fortere og de etablerte aktørene blir utfordret av nye selskaper. Dette gjelder også for bankbransjen, noe som illustreres av FinTech-selskaper. Deloittes erfaring er at mange ledere innen bankbransjen enten er tilfreds med de eksisterende tjenestene de tilbyr eller blir overveldet av omfanget av endringer som kommer. Begge disse situasjonene gjør selskapene deres ytterligere utsatt for angrep fra nye aktører. Lederne i bransjen må løfte blikket fra de daglige oppgavene og fokusere på omveltningene som er underveis i bransjen, slik at de kan håndtere endringene bedre.
 

Hva er «The Big Shift»?

The Big Shift er et begrep som Center for the Edge benytter for å beskrive en rekke endringer for samfunnet, forretninger og individer, som kort fortalt skyldes eksponentiell teknologisk utvikling kombinert med endringer i reguleringer.

Forskningssenteret til Deloitte i Silicon Valley har gjort et forskningsinitiativ som de kaller «Big Shift», som er et forsøk på å forstå de langsiktige trendene som endrer vår globale økonomi. Hvis vi bryter ned hva Big Shift betyr så starter det med et par grunnleggende krefter som har vært tilstede i flere tiår, i utgangspunktet 40 til 50 år – minst – som endrer måten vi driver virksomhet på.

En av disse kreftene er digital teknologiinfrastruktur. Vi er alle kjent med datalagring og bredbånd som har gjort det mulig for oss å skape ting som en gang var utenkelige, som mobilbetalingsløsninger, og kan beskrives som grunnmuren til utviklingen av dagens betalingsinfrastruktur.
 

Hva er «the patterns of disruption» som rapporten kartlegger i hovedtrekk?

De ni mønstrene for disrupsjon er en analyse fra Deloitte Center for the Edge, med teaseren «Anticipating disruptive strategies in a world of unicorns, black swans, and exponentials», som forklarer hvilke forhold som må ligge til rette for at disrupsjon oppstår, og kommer med anbefalinger for strategier for hvordan bedrifter enten kan tilpasse seg, erobre markedet (selv bli en disruptor) eller rett og slett legge inn årene og trekke seg ut av markedet.
 

Hva har endret seg siden rapporten ble først publisert i 2016?

Poengene i analysen og budskapene står støtt. Med tanke på medias dekning og hypoteser om utviklingen innen Fintech (finansteknologi), så har endringen fra 2016 og frem til nå gått fra at Fintechs vil utfordre og ta vesentlige markedsandeler gjennom å tilby smarte og kunderettede tjenester. Det er også i større grad snakk om samarbeid mellom tradisjonelle aktører og de innen Fintech. Samarbeidene gir en stor mulighet for bankene som ikke bare resulterer i økt inntekt, men også mer innovasjon.
 

Har dere eksempler fra Norge som kan illustrere dette?

Eksempler på samarbeid mellom tradisjonelle aktører og nye aktører er det mange av. DNB og 11:FS for eksempel, har gått sammen om en satsing for å endre hvordan banker leverer digitale banktjenester. Andre samarbeid er Nordea L&P og spareappen Spiff, og Sbanken og Quantfol.io.
 

Ser det annerledes ut i Norge enn resten av verden?

Utviklingen vi ser i Norge speiler det som skjer globalt. Observasjonen er at Fintechs i andre geografier skalerer raskere enn de norske.
 

Hvem ligger i forkant?

Innen Fintech så er det aktørene som lykkes i å bli en plattform som ligger foran. Kinas største kommunikasjonsplattform WeChat var tidligere en P2P payment-løsning som PayPal. Nå blir WeChat omtalt som en «super-app» fordi alt blir integrert i én tjeneste. Istedenfor å ha mange forskjellige apper, så blir eksterne apper integrert i WeChat slik at plattformen blir en «one-stop-shop» for brukerne. Facebook kan bli en disruptor dersom de får lov, men Libra motarbeides aggressivt av en rekke myndigheter, det samme gjelder for Amazon.
 

Hvor ligger ansvaret for å drive utviklingen i virksomheten?

Ansvaret ligger hos CEO og CFO.
 

Hva er det viktigste beslutningstaker må tenke på fremover?

«Hva må endres for at min bedrift skal klare å lære raskt nok?». Beslutningstaker må forstå det store bildet. Selv om mange av trendene vi ser er teknologidrevet, så handler det til syvende og sist om mennesker som bruker teknologi og utviklingen er avhengig av vår evne til å forstå potensialet og adapsjon av teknologi. HR + IT = sant!

De må også ha en klar ambisjon for hvor virksomheten skal, samtidig som de har forståelse for «moving target». Det handler om å forstå trender og utvikling som berører markedet og kundene virksomheten opererer i, slik at de enklere ser hvilke veivalg man skal ta.«Hvilke implikasjoner har mine valg for våre kunder og organisasjonen på kort og lang sikt?».

Hva leverer Deloitte av relevante tjenester på området?

Vi kan bistå våre kunder med å

  • forstå fremtiden på virkelig lang sikt, og bruke denne innsikten til å identifisere noen få initiativ som kan iverksettes på kort tid («Zoom out, Zoom in»)
  • lage scenarioanalyser for fremtiden basert på AI (Center for the Long View)
  • sette ambisjon og retning
  • utvikle strategi og å ta de rette valgene
  • operasjonalisere strategiene og valgene slik at planer og gevinster realiseres

Last ned rapporten

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Var denne siden nyttig?