Analyse

Globalt rammeverk for bekjempelse av økonomisk kriminalitet

En rapport fra The Institute of International Finance (IFF) og Deloitte

Mengden hvitvasking av penger hvert år anslås å ligge på mellom 2 og 5 % av verdens BNP, og tilsvarer nesten 1,87 billioner euro årlig. Omfanget av problemet og dets innvirkning er enormt - men det skyldes ikke mangel på investeringer.

Publisert: 20. mars 2020

Finansnæringen investerer enorme mengder ressurser for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet, men omfanget og virkningen av problemet er enormt, med kriminelle som stadig utvikler nye metoder for å omgå det eksisterende antihvitvaskingsrammeverket.

Det nåværende regelverket ikke er effektivt nok til å gi finansinstitusjoner mulighet til å bekjempe nettverkene i kontinuerlig endring og metodene som er tilgjengelige for kriminelle.

Basert på intervjuer med sentrale aktører som finansielle institusjoner, rettsvesen og politiske beslutningstakere og tilsynsmyndigheter, utforsker Deloitte UK i samarbeid med The Institute of International Finance i denne rapporten et globalt rammeverk for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Rapporten tar for seg syv sentrale områder for bekjempelse av økonomisk kriminalitet:

  1. Globale systemiske forbedringer for håndtering av økonomisk kriminalitet
  2. Fremme partnerskap mellom det offentlige og det private
  3. Forbedring av grenseoverskridende og innenlands informasjonsdeling
  4. Forbedre bruken av og kvaliteten på data
  5. Reformering av rapportering av mistenkelige transaksjoner (MT eller SARs)
  6. Begrense inkonsekvent eller usammenhengende implementering av standarder og veiledninger
  7. Øke og forbedre bruken av teknologi

Denne rapporten tar for seg disse syv områdene, og gir detaljerte og oppnåelige anbefalinger for en langsiktig systemisk reform. Sammen er de virkningsfulle nok til å kunne dempe strømmen av ulovlige finansielle transaksjoner gjennom en kombinasjon av reguleringsreform, internasjonalt samarbeid og en etterretningsstyrt tilnærming.

IIF og Deloitte

Globalt rammeverk for bekjempigelse av økonomisk kriminalitet

Last ned rapporten her

Tjenester: Risk Advisory

Var denne siden nyttig?